Programma: Health Innovation School - Implementation

Beschrijving

Wil je aan de slag met het implementeren en opschalen van sociale en technologische innovaties in jouw organisatie? Ben je op zoek naar hoe je dit concreet vorm kan geven? Wil je hier expertise in opbouwen en over klankborden met anderen? Meld jezelf dan aan voor de tweede editie van de Health Innovation School - Implementation.

Wat is HIS-Implementation?

HIS-Implementation is een inspirerend programma dat kennis, expertise en praktische handvatten biedt voor het succesvol implementeren en opschalen van sociale en technologische innovaties in zorg- en welzijnsorganisaties. Wat kun je verwachten?

 • Interactief programma met een doorlooptijd van acht maanden van 15 november 2022 tot 27 juni 2023. 
 • Negen afwisselende programmadagen met vooruitstrevende en inspirerende sprekers uit de praktijk.
 • Drie netwerksessies in regionale subgroepen om te leren van ervaringen.
 • 30 deelnemende zorg- en welzijnsorganisaties. 
 • Lees meer over het programma van de editie 2022/2023.

Waarom HIS-Implementation?

 • Toekomstbestendig zijn door slimme inzet van zorg en arbeid.
 • Meerwaarde bieden voor cliënt/patiënt.
 • Werkplezier vergroten voor medewerkers.
 • Leren veranderen met en door innovaties.

HIS-Implementation is een gezamenlijk initiatief van Transvorm, Care Innovation Center, Zorg aan Zet en Coöperatie Slimmer Leven en valt onder de landelijke vlag van ‘Schools of Future Health.'  Op 8 november wordt HIS-I door het ministerie van VWS benoemd tot Koploper

Datum en tijd

 • 15 november 2022 van 09:30 - 14:00 uur

Locatie

Online en op locatie

Deelnemers

 • minimaal 20
 • maximaal 30

Medewerkers van bij Transvorm aangesloten organisaties die vanuit hun functie verantwoordelijk zijn voor innovaties. Dat kan zijn als manager, beleidsmedewerker, projectleider, directie en/of in het primaire proces bijvoorbeeld verpleegkundigen, artsen, behandelaren.

Kosten

Een groot deel van de kosten worden gedragen door de initiatiefnemers. Om deel te nemen vragen we een kleine bijdrage van € 250 per deelnemer.  

Aanmelden

Inschrijven is verlengd tot en met 10 oktober 2022. Uiterlijk 21 oktober ontvang je uitsluitsel over deelname.