Workshop: Langdurig verzuim, hoe houd je de regie?

Beschrijving

Hoe houd ik de regie binnen het speelveld van de Wet Verbetering Poortwachter?

Een zieke werknemer wil je zo goed mogelijk begeleiden. Tegelijkertijd heb je tijdens de eerste twee ziektejaren te maken met de Wet Verbetering Poortwachter en de arbeidsrechtelijke regelgeving. Hoe manoeuvreer je als leidinggevende of HR-professional binnen dit speelveld en houd je rekening met de verschillende belangen? 

Inhoud workshop

In een interactieve workshop gaat Anqiue Sauvé van Fender Advocaten in op de volgende onderwerpen: 

  • Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie voldoet aan alle verplichtingen die op grond van de Wet Verbetering Poortwachter op jullie rusten, zonder de onderliggende werkrelatie schade toe te brengen?
  • Wat kun je doen wanneer het re-integratietraject maar niet wil vlotten? Hoe kom je uit deze impasse? Hoe motiveer je de medewerker?
  • Hoe voorkom je een loonsanctie? Praktische tips.
  • Tot waar kun je als werkgever meebewegen met de wensen van de medewerker, zonder dat het UVW je daarop afrekent?
  • Wat als de bedrijfsarts in zijn spreekuurrapportages ogenschijnlijk klakkeloos de door de medewerker ervaren beperkingen overneemt en geen oog lijkt te hebben voor de visie van de werkgever?

Leg een case of vraag voor

Als deelnemer kun je een vraag of case uit de praktijk inbrengen. Na bevestiging van je aanmelding, mail je jouw vraag of case naar projectleider Marieke Hezemans: m.hezemans@transvorm.org. 

Achtergrond Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter legt werkgevers tijdens de eerste twee ziektejaren van een medewerker een heleboel verplichtingen op. Het UWV toetst die verplichtingen tegen het einde van het tweede ziektejaar bij de WIA-aanvraag. Heb je naar het oordeel van het UWV onvoldoende re-integratie-inspanningen verricht, dan volgt een loonsanctie voor de duur van één jaar. Te laat of op een verkeerde manier voldoen aan de verplichtingen, is in circa 85% van de gevallen de reden voor de sanctie. Ook komt het zeer regelmatig voor dat onvoldoende medewerking van de medewerker aan de re-integratie leidt tot een loonsanctie voor de werkgever.

Het UWV verwacht dan dat de werkgever de medewerker hierop aanspreekt en zelfs een loonsanctie aan de medewerker oplegt wanneer hij of zij de uren niet werkt. Doet een werkgever dat niet, bijvoorbeeld omdat hij de onderlinge verhoudingen niet wil beschadigen, dan wordt de werkgever daarop afgerekend door het UWV en volgt een loonsanctie.

Door de zeer strikte re-integratieverplichtingen die op werkgevers rusten, ontstaat een spanningsveld. De oplegging van een loonsanctie is een dure straf, die werkgevers willen voorkomen. Tegelijkertijd is niemand erbij gebaat als de onderlinge verhoudingen vertroebelen of zelfs uitmonden in een arbeidsconflict. Het herstel van de medewerker is bij een arbeidsconflict al helemaal niet gebaat. In deze workshop leer je de regie te houden in dit spanningsveld.

Datum en tijd

  • 13 oktober 2022 van 13:30 - 16:30 uur

Locatie

Transvorm
Spoorlaan 171
5038 CB Tilburg

Deelnemers

  • minimaal 8
  • maximaal 20

Medewerkers die zich bezighouden met casemanagement van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 4: Duurzame inzetbaarheid.

Kosten

De masterclass is gratis voor medewerkers van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 4: Duurzame inzetbaarheid. Je kunt deelname aan de bijeenkomst kosteloos annuleren tot 5 werkdagen vooraf. Bij ‘no show’ of annuleren na de gestelde termijn brengen wij 150 euro in rekening.