Leergang: Waarderend ontwikkelen

Beschrijving

Soms ervaart u als leidinggevende dat u alleen maar bezig bent met het oplossen van operationele problemen. U doet uw uiterste best om alles draaiend te houden, maar ziet ook dat uw medewerkers een hoge werkdruk ervaren. Dat het ziekteverzuim en het verloop oplopen. Naast de gebruikelijke operatie en processen hebt u weinig tijd om individuele medewerkers en het team naar een hoger niveau te tillen.

Als er weinig lijkt te werken kan zogenaamd waarderend leiderschap u en uw medewerkers helpen.  Bijvoorbeeld door aandacht te geven aan die onderdelen van de dag en het werk die wel werken en energie geven. Door samen te kijken naar eerdere successen en gezamenlijk een beeld te vormen van een gewenste ontwikkeling. Zo is verandering makkelijk in te zetten dan wanneer u slechts problemen aan het oplossen bent.

Inhoud

In deze leergang ontdekt u hoe waarderend ontwikkelen werkt. U past de verworven kennis toe op uzelf en op een uitdaging op de werkvloer waar u echt stappen in wilt zetten, voor uzelf en uw team. Met oefeningen ervaart u de stappen in het proces, die kenmerkend zijn voor waarderend ontwikkelen. Deelnemers gaan tussen de bijeenkomsten in de praktijk aan de slag met de opgedane kennis en passen de 5 waarderende principes toe op de werkvloer. In de volgende bijeenkomst deelt u ervaringen en vragen worden beantwoord. Zo kunt u de opbrengst van de leergang maximaal ervaren.

Trainer 

Nicole Vening is oprichtster van Project IK. Ze helpt organisaties bij het duurzaam verbeteren van welzijn, verzuim & verloop, werkdrukbeleving en betrokkenheid vanuit integraal waarderend leiderschap.   

Programma

  • 8 maart 13:30-17:00 uur – Vertellen (live)
  • 29 maart 13:30-17:00 uur – Verbeelden (online)
  • 19 april 13:30-17:00 uur – Vormgeven (online)
  • 10 mei 13:30-17:00 uur - Vernieuwen & Afronden (live)

U ontvangt het werkboek Veranderen met Appreciative Inquiry (ISBN9789024429691) dat de basis vormt van de lesstof. De deelnemers ontvangen van alle bijeenkomsten uitgebreide digitale hand-outs.

Belangrijk is dat van iedere organisatie minimaal 2 en maximaal 3 deelnemers meedoen en dat ze tussentijds samenkomen om te reflecteren op de stappen.

Datum en tijd

  • 8 maart 2022 van 13:30 - 17:00 uur

Locatie

De Philharmonie
Oude Goirleseweg 167
5025 SB Tilburg

Deelnemers

  • minimaal 6
  • maximaal 16

Leidinggevenden, HR-managers en HR-adviseurs van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 3: Strategisch HRM en HRD.

Kosten

De workshop is gratis voor medewerkers van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 3: Strategisch HRM en HRD.

U kunt deelname aan de bijeenkomst kosteloos annuleren tot 5 werkdagen vooraf. Bij ‘no show’ of annuleren na de gestelde termijn brengen wij 150 euro in rekening.