Webinar: Waarderend Ontwikkelen

Beschrijving

Soms heeft u het idee heeft dat werk bestaat uit het oplossen en monitoren van problemen. Dat bepaalt uw houding bij het aansturen van medewerkers en optimaliseren van processen. Het heeft invloed op uw beleving van het werk, werkdruk en energie, maar ook op die van uw medewerkers. Een negatieve beleving van werk kan tot afhaken, verzuim en zelfs vertrek van uw medewerkers leiden. Al die uitdagingen op de werkvloer roepen de vraag op ‘Waar te beginnen?‘

Met waarderend leiderschap creëert u een andere, meer waarderende blik op uzelf, op uw medewerkers en op patiënten/cliënten.  In plaats van het oplossen van problemen richt u uw blik op het versterken en verbinden van medewerkers en betrokkenen. En met die waarderende blik is het mogelijk om samen te werken aan een fijne sfeer op de werkvloer: met passie, plezier en energie.

Resultaten

In deze interactieve webinar maakt u kennis met Waarderend Ontwikkelen en de toepassingsmogelijkheden. U kiest een onderwerp waarvoor er u alles aan gelegen is om er stappen in te zetten, omdat het u echt bezighoudt. Dat kan op de werkvloer zijn, maar ook thuis. In enkele oefeningen ervaart u de eerste stappen in het proces dat kenmerkend is voor waarderend ontwikkelen. U brainstormt samen over de toepassingsmogelijkheden van de uitkomsten om medewerkers op de werkvloer en wellicht ook patiënten/cliënten te versterken.

Trainer 

Nicole Vening is oprichtster van Project IK. Ze helpt organisaties bij het duurzaam verbeteren van welzijn, verzuim & verloop, werkdrukbeleving en betrokkenheid vanuit integraal waarderend leiderschap.   

Datum en tijd

  • 14 februari 2022 van 09:00 - 12:30 uur

Locatie

Webinar (link volgt na inschrijving)

Deelnemers

  • minimaal 20
  • maximaal 24

Leidinggevenden, HR-managers en HR-adviseurs van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 3: Strategisch HRM en HRD.

Kosten

De workshop is gratis voor medewerkers van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 3: Strategisch HRM en HRD. U kunt deelname aan de bijeenkomst kosteloos annuleren tot 2 werkdagen vooraf. Bij ‘no show’ of annuleren na de gestelde termijn brengen wij 150 euro in rekening.