Masterclass: Strategisch talentmanagement in vijf stappen

Beschrijving

Het binden en boeien van mensen aan uw organisatie is in tijden van verandering een enorme uitdaging. Bovendien vragen anders werken en anders organiseren om het ontwikkelen van kennis en competenties van medewerkers. Wat is nodig om de juiste talenten te ontwikkelen? Wie zijn of worden de medewerkers die willen groeien en dezelfde normen en waarden nastreven als de organisatie (ook wel A-spelers genoemd)? Wat vraagt u van medewerkers die dat niet (van nature) doen (B-spelers)? En hoe zorgt u ervoor dat uw talentmanagementbeleid is gekoppeld aan de strategie van de organisatie?

Deze masterclass helpt u om in vijf stappen de omslag te maken naar een strategisch talentmanagementbeleid. U leert welke keuzes ten grondslag dienen te liggen aan uw beleid. Hoe maakt u de kloof tussen strategische doelen en uw beschikbare talent inzichtelijk (gap-analyse)? Ook krijgt u inzicht in de manier waarop u anderen succesvol bij besluitvorming betrekt en hoe u de koppeling maakt met verschillende HR-instrumenten die het ontwikkelen van talent bevorderen. Uw keuzes legt u vast in een effectief plan van aanpak.

Leerresultaten

  • U kent de verschillen tussen talentmanagement en strategisch talentmanagement.
  • U heeft geleerd een gap-analyse te maken en noodzakelijke kennis en competenties te definiëren.
  • U kunt andere HR-instrumenten en stakeholdersmanagement effectief koppelen aan uw talentmanagementbeleid.
  • U heeft inzicht in de rol van HR als strategisch talentmanager
  • U heeft een aanzet gemaakt voor een plan van aanpak voor het samenstellen van een talentvol team met A- en B-spelers.

Trainers

Deze masterclass wordt verzorgd door adviseur, manager, docent en trainer Simon Noorman en adviseur Jos Hubers van HR Academy.

 

Let op: mocht het noodzakelijk zijn i.v.m. de coronarichtlijnen van het RIVM, dan vindt de masterclass online plaats op:

  •  9 november van 9.00 – 12.30 uur.
  • 23 november van 9.00 – 12.30 uur.

Datum en tijd

  • 23 november 2021 van 09:30 - 16:30 uur

Locatie

De Philharmonie
Oude Goirleseweg 167
5025 SB Tilburg

Deelnemers

HR-managers en HR-adviseurs van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 3: Strategisch HRM en HRD.

Kosten

De masterclass is gratis voor medewerkers van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 3: Strategisch HRM en HRD. U kunt deelname aan de bijeenkomst kosteloos annuleren tot 2 werkdagen vooraf. Bij ‘no show’ of annuleren na de gestelde termijn brengen wij 150 euro in rekening.