Workshop: Hoe vergroot je inzetbaarheid en wendbaarheid van medewerkers?

Beschrijving

Deze workshop is het vervolg op de kick-off bijeenkomst van 22 juni 2021 over proactief loopbaangedrag. Daarin bekeken we welke aspecten belangrijk zijn voor proactief loopbaangedrag, voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid, zowel vanuit de theorie als de praktijkervaring.

Na deze kick-off blikten we met de deelnemende zorg- en welzijnsorganisaties terug. Op basis hiervan hebben we invulling gegeven aan deze vervolgworkshop.

Programma

In deze workshop gaan we het thema inzetbaarheid en wendbaarheid verder uitdiepen en concreter maken. Want hoe stimuleert en enthousiasmeert u medewerkers om echt aan de slag te gaan met hun inzetbaarheid en ontwikkeling? We kunnen allemaal redenen bedenken waarom mensen het niet doen. Wat werkt wél?

Wat kunt u doen op individueel, team- en organisatieniveau om Leven Lang Ontwikkelen werkbaar te maken? Hoe voert u een motiverend gesprek? Hoe koppelt u het thema inzetbaarheid aan de gesprekscyclus? Kortom, hoe zorgt u ervoor dat inzetbaarheid en wendbaarheid ingebed raken in de organisatiecultuur?

U krijgt concrete ideeën en mogelijkheden voor een integrale aanpak, met voorbeelden vanuit de praktijk. Het wordt ook een interactieve sessie waarin we gaan leren van elkaars successen. Daarnaast gaan we dieper in op de mogelijkheden van het Transvorm Loopbaan Portal en de toolbox en hoe die concreet kunnen ondersteunen in het proces. 

Trainers

De workshop wordt begeleid door Annick Delanghe en Inge van Nispen van eelloo.

Annick Delanghe is al ruim 20 jaar werkzaam als consultant in het HR-werkveld. Eerst als recruiter en sinds 2008 als implementatie-consultant bij eelloo. Het ondersteunen van mensen in hun zoektocht naar werk dat echt bij hen past, loopt als een rode draad door haar loopbaan. 

Inge van Nispen is bedrijfskundige en organisatie- /HR-consultant. Bij eelloo begeleidt ze klanten bij vraagstukken op gebied van talentontwikkeling, agile organiseren, performance management, duurzame inzetbaarheid en leven lang leren.

Datum en tijd

  • 14 oktober 2021 van 14:00 - 16:00 uur

Locatie

De Philharmonie
Oude Goirleseweg 167
5025 SB Tilburg

Deelnemers

  • minimaal 8
  • maximaal 15

HR-professionals van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 2: Selectie, instroom, mobiliteit en loopbaanondersteuning met aandacht voor duurzame inzetbaarheid.

Kosten

Deelname aan deze workshop is gratis voor medewerkers van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 2: Selectie, instroom, mobiliteit en loopbaanondersteuning. U kunt deelname aan de bijeenkomst kosteloos annuleren tot 2 werkdagen vooraf. Bij ‘no show’ of annuleren na de gestelde termijn brengen wij 50 euro in rekening.