Health Innovation School - Implementation

Beschrijving

Veel zorg- en welzijnsorganisaties innoveren om meerwaarde te bieden voor cliënten/patiënten en medewerkers, maar ook om toekomstbestendig te zijn door slimme inzet van zorg en arbeid. Er is ervaring met het bedenken van nieuwe innovatieve concepten, diensten en technologische toepassingen. Het implementeren en opschalen blijkt vaak weerbarstiger. Het is een veranderkundig vraagstuk.


Implementeren en opschalen

Wilt u aan de slag met het implementeren en opschalen van sociale en technologische innovaties in uw organisatie? Bent op zoek naar hoe u dit concreet vorm kunt geven? Wilt u hier expertise in opbouwen en ervaringen kunnen delen met anderen? Meld u dan aan voor de Health Innovation School - Implementation.


Kennis, expertise en praktische handvatten

Dinsdag 9 november 2021 gaat de eerste editie van het HIS-Implementation programma (bestaande uit negen programmadagen en drie netwerksessies) van start in de provincies Noord-Brabant en Limburg. HIS-Implementation is een inspirerend programma dat kennis, expertise en praktische handvatten biedt bij het implementeren en opschalen van sociale en technologische innovaties binnen zorg- en welzijnsorganisaties.

Programma

Planning programmadagen

 1. Startbijeenkomst: 9 november 2021 - 10.00 tot 12.30 uur - online.
 2. Inspiratie (inclusief bestuurder): dinsdag 16 november 2021 - 08.30 tot 13.00 uur - online.
 3. Oriëntatie: dinsdag 7 december 2021 - 08.30 tot 13.00 uur - online.
 4. Prioritering & Selecteren: dinsdag 11 januari 2022 - 08.30 tot 13.00 uur - online.​
 5. Succesvol veranderen: dinsdag 8 februari 2022 - 09.30 tot 17.00 uur - fysiek.​
 6. Daadkrachtig implementeren (inclusief interne team): dinsdag 8 maart 2022 -  08.30 tot 13.00 uur -online.​
 7. Redesign & Ondernemen (inclusief interne team): dinsdag 5 april 2022 - 08.30 tot 13.00 uur - online.​
 8. De impact van innovaties: dinsdag 19 april 2022 - 08.30 tot 13.00 uur - online.​
 9. ​ROAST (inclusief bestuur & experts): dinsdag 24 mei 2022 - 08.30 tot 11.30 uur - online.​
 10. Eind event: Terugkijken: dinsdag 7 juni 2022 - 08.30 tot 13.00 uur - fysiek.​

Netwerksessies

 1. Intervisie: dinsdag 18 januari 2022 - 08.30 tot 11.30 uur - fysiek/digitaal.
 2. Intervisie: dinsdag 22 maart 2022 - 08.30 tot 11.30 uur - fysiek/digitaal.
 3. Intervisie: dinsdag 10 mei 2022 - 08.30 tot 11.30 uur - fysiek/digitaal.

Let op: op een aantal programmadagen wordt (een deel van de tijd) niet alleen uw aanwezigheid verwacht, ook die van uw collega’s en bestuurder.HIS-Implementation is een gezamenlijk initiatief van Transvorm, Care Innovation Center, Zorg aan Zet en Coöperatie Slimmer Leven en valt onder de landelijke vlag van ‘Schools of Future Health’.

Datum en tijd

 • 9 november 2021 van 08:30 - 13:00 uur

Locatie

De bijeenkomsten vinden in fysieke en digitale vorm plaats.

Deelnemers

Medewerkers van bij Transvorm aangesloten organisaties die vanuit hun functie een verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot innovaties. Dat kan zijn als manager, beleidsmedewerker, projectleider, directie en/of vanuit het primaire proces, bijvoorbeeld als verpleegkundige, arts, behandelaar.

Deelnemers kunnen zichzelf inschrijven tot 30 september 2021. Uiterlijk 8 oktober wordt uitsluitsel gegeven over deelname.

Kosten

Een eigen bijdrage van 250 euro per deelnemer. Commerciële partijen zijn uitgesloten van deelname.