Strategische Personeelsplanning met scenario’s en data - in samenwerking met PFZW

Beschrijving

Van regionaal inzicht naar individuele actie - De personeelstekorten zijn er al en ze lopen op. Een andere koers dan tot nu toe gelopen is nodig. Om beleid te maken zijn goede instrumenten nodig. Strategische Personeelsplanning (SPP) op basis van scenario’s helpt daarbij. Daarom organiseren we in een unieke samenwerking met PFZW een programma over datagedreven HR. 

SPP is een veel gebruikte term binnen het vakgebied Human Resources Management (HRM). Het laat zich vrij vertalen als 

 • een toekomstbestendige HRM-gerelateerde planning; 
 • met een goede match tussen de HR-behoeftes van een organisatie; 
 • (voortvloeiend uit de strategische doelstellingen);
 • en het kennisniveau en de competenties van het personeel. 

Strategische personeelsplanning neemt relevante ontwikkelingen, kansen en bedreigingen (voorzien in de toekomst) mee bij het beoordelen en bepalen van de HR-behoefte van de organisatie. Juist nu is het belangrijk te leren van onverwachte gebeurtenissen en ze als ervaringsmateriaal mee te nemen in het bepalen van nieuwe risico's en kansen.

Aan de slag?

SPP is complex en het is lastig om de goede cijfers boven tafel te krijgen. Wilt u ermee aan de slag maar weet u niet waar te beginnen? Dit programma helpt bij de ontwikkeling van een strategische personeelsplanning op basis van scenario’s.

Het is een complete en hands-on introductie, waarbij u aan de hand genomen wordt, ervaringen met elkaar deelt en de diepte in gaat. Van denken naar doen. De benodigde cijfers zijn beschikbaar. En op langere termijn kan een netwerk van deelnemers u verder helpen.  

Lerend Netwerk

In het lerend netwerk Strategische Personeelsplanning werken deelnemers aan vormgeving, implementatie en borging van SPP in hun organisaties. We werken met de basisprincipes van data-gedreven werken, met de PFZW Scenariotool, het PFZW HR-dataportaal en met scenarioplanning.  De doelen voor het lerend netwerk zijn:

 • Organisaties helpen om HR data beter en gerichter in te zetten bij de arbeidsvraagstukken van vandaag én van morgen, in actieve samenwerking met de regionale kennispartners.
 • Organisaties de stap te laten zetten van regionaal inzicht naar individuele actie.
 • Leren van elkaar tijdens terugkom-momenten.

Inhoud

 • Kennismaking met de basisprincipes van datagedreven HR. Het PFZW HR-dataportaal en de PFZW Scenariotool voor strategische personeelsplanning staan centraal als instrumenten.
 • Gezamenlijk verkennen van de toekomst. Leren over het gebruik van scenario’s in de PFZW Scenariotool voor strategische personeelsplanning.
 • Op basis van theorie en uitwisseling van ervaringen onderling een plan van aanpak maken voor SPP in de eigen organisatie.
 • Het plan van aanpak toepassen in de eigen organisatie: van regionaal inzicht naar individuele actie.
 • Van elkaar leren en ervaringen delen zijn een belangrijk onderdeel van elke sessie en terugkom-moment. 

Programma 

 • Individuele intakegesprekken met digitale quickscan datavolwassenheid.
 • Kick-off: kennismaking, inhoudelijke toelichting, gezamenlijk start moment.
 • Workshop Datagedreven HR met Sjoerd Broekman, health data scientist bij de Datadokter.
 • Workshop Scenarioplanning met Loulou Nekkers van Future Consult.
 • Aan de slag met het HR-dataportaal en de PFZW Scenariotool.
 • Oplevering plan van aanpak SPP voor de eigen organisatie, mogelijkheden individuele consultatie.
 • Aan de slag binnen de eigen organisatie: van regionaal inzicht naar individuele actie, mogelijkheden individuele consultatie.
 • Drie terugkombijeenkomsten: presenteren van de tussenliggende resultaten, leren van elkaar en mogelijkheden voor individuele consultatie.

Ervaring van deelnemers:

“Mooi om samen stappen te zetten en inzicht te krijgen in wat ons nu en in de toekomst te doen staat als HR-partners. Mooi project!

 “Heel waardevol, dit traject! Dank Marcel en collega’s.”

 “Uiteindelijk gaat het erom dat er geen beleid wordt gemaakt op basis van een onderbuikgevoel, maar door HR-interventies te monitoren op succes.”

 “Datagedreven HR-beleid: Je moet gewoon starten.”

Planning

 • Intake (online) - 12 en 13 april 2022
 • Startbijeenkomst - 21 april 2022
 • Workshop Datagedreven HR - 12 mei 2022
 • Workshop scenarioplanning - 2 juni 2022
 • Workshop Aan de slag met data en scenario’s - 16 juni 2022
 • Terugkomdagen - 30 juni, 14 juli 2022 en in overleg een datum na de zomervakantie

Datum en tijd

 • 12 april 2022 van 14:00 - 16:00 uur (verlopen)

Locatie

Webinars (link volgt na inschrijving)

Deelnemers

 • minimaal 7
 • maximaal 14

Deelname aan het Lerend Netwerk is bedoeld voor organisaties die serieus aan de slag willen met strategische personeelsplanning en pakket 3 afnemen. Er nemen twee personen per organisatie deel:

 • een HR-professional die verantwoordelijk is voor het vormgeven van de strategische personeelsplanning binnen de organisatie en
 • een professional die ervaring heeft met data en Excel.

Uiteraard kunnen deze vaardigheden ook in één persoon aanwezig zijn.

Inschrijven kan tot 25 maart. We houden intakegesprekken op 12 en 13 april, om de kwaliteit hoog te houden en iedere organisatie persoonlijk te kunnen begeleiden. Er is plaats voor zeven organisaties. Bij een groter aantal inschrijvingen maken we een wachtlijst.

Deelname aan dit programma betekent commitment en dus aanwezigheid bij alle bijeenkomsten. Bij no show worden volledige kosten in rekening gebracht.

Kosten

Het traject kost €6.300,- per organisatie. Daarbij is inbegrepen het gebruik van de PFZW Scenariotool licentie voor drie jaar en het PFZW HR dataportaal Inzicht en Benchmark voor één jaar. De helft van de kosten neemt Transvorm voor haar rekening. daardoor is de eigen bijdrage per organisatie €3.150,- ex BTW.

De kosten worden voor aanvang van de training voldaan en worden niet gerestitueerd. 

Dit evenement is verlopen

Activiteiten overzicht