Tweedaagse masterclass: Werk als Waarde gespreksmethodiek (extra)

Beschrijving

Werken in zorg en welzijn is de laatste jaren enorm veranderd. Veel zorgprofessionals zoeken juist nú naar wat hen persoonlijk motiveert. De uitdaging zit in het omgaan met alle veranderingen op een manier waarop de zorgprofessional het gevoel heeft mede vorm te kunnen geven aan de zorg en zijn/haar rol daarin.  

De bedoeling is dat zorg- en welzijnsmedewerkers ook op termijn gemotiveerd en duurzaam inzetbaar blijven. Dat heeft ook positieve impact op de organisatie. Het zorgt voor een andere manier van kijken naar de ontwikkeling van talenten binnen uw organisatie.

Werk als Waarde 

De Werk als Waarde methodiek, ook wel Capability benadering genoemd, biedt concrete handvatten voor zorg- en welzijnsorganisaties en -medewerkers om duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Kern van de Capability benadering is het gesprek over wat men belangrijk vindt om te realiseren in het werk – op basis van de 7 Werkwaarden. Door deze benadering te verankeren in beleid en werkcontext, wordt een substantiële bijdrage geleverd aan medewerkersbetrokkenheid, motivatie en duurzame inzetbaarheid. Deze tweedaagse masterclass is een gedegen eerste kennismaking met het Capability model.

Programma

In deze masterclass maakt u uitgebreid kennis met de grondbeginselen van de Werk als Waarde benadering. U krijgt de theoretische basis mee, maar we besteden vooral veel aandacht aan de toepassing ervan in de praktijk. In het tweede dagdeel leert u hoe u met uw medewerkers met gebruik van het model en vragenlijst een oplossingsgerichte dialoog kunt voeren.

In de masterclasses komen de volgende thema’s aan de orde:

  • Duurzame inzetbaarheid en de kracht van (on)gelijkheid.
  • Inzicht in de Capability benadering: een theoretisch kader.
  • De Capability benadering ervaren: inzicht in wat een medewerker echt belangrijk vindt en hoe dit te realiseren.

Oplossingsgerichte gesprekken.

Resultaat

Na deze tweedaagse praktische masterclass kunt u op een oplossingsgerichte manier, met behulp van de vragenlijst Werk als Waarde, het gesprek voeren over:

  • wat een medewerker in werk belangrijk en waardevol vindt;
  • wat de medewerker nodig heeft van de organisatie om dit te realiseren;
  • wat hij of zij nodig heeft om dit zelf te kunnen realiseren.

Deze methodiek kunt u zeer goed toepassen in bijvoorbeeld functioneringsgesprekken.

Trainer

Patricia van Casteren is registerpsycholoog Arbeid en Gezondheid bij Ascender. Ze doet promotieonderzoek naar duurzame inzetbaarheid en de Werk als Waarde benadering.

Datum en tijd

  • 22 april 2021 van 13:30 - 16:30 uur (verlopen)
  • 29 april 2021 van 13:30 - 16:30 uur (verlopen)

Locatie

Online. U ontvangt voor aanvang een toegangslink.

Deelnemers

  • minimaal 5
  • maximaal 15

HR-professionals en leidinggevenden van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 4: Duurzame Inzetbaarheid. Let op: bij grote belangstelling kan er maximaal 1 persoon per organisatie deelnemen.

Kosten

Geen. Commerciële partijen zijn uitgesloten van deelname. U kunt deelname aan de bijeenkomst kosteloos annuleren tot 2 werkdagen vooraf. Bij ‘no show’ of annuleren na de gestelde termijn brengen wij 150 euro in rekening.

Dit evenement is verlopen

Activiteiten overzicht