Lezing: Invloed van corona op de re-integratieverplichtingen (Poortwachter)

Beschrijving

In de afgelopen maanden is het ziekteverzuim in de zorg fors gestegen. Ondanks de pandemie moet de werkgever bij langdurige uitval blijven voldoen aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter. Dit kan extra lastig zijn als corona het re-integratieproces negatief beïnvloedt. 

Tijdens deze lezing wordt u bijgepraat over de impact van de pandemie op de verzuimaanpak én op de werkwijze en beoordeling van het UWV. Arbeidsrechtjurist Petra Kroon legt uit welke maatregelen het UWV heeft getroffen in het kader van de poortwachterstoets en waar u rekening mee moet houden om een loonsanctie te voorkomen.

Inhoud

U krijgt antwoord op deze vragen:

  • Wat verwacht het UWV van de werkgever bij de re-integratie van een werknemer?
  • In welke situaties is sprake van een deugdelijke grond als de werkgever zich onvoldoende heeft kunnen inspannen voor de re-integratie?
  • Hoe kan de werkgever tekortkomingen in de re-integratie repareren?

Aan de orde komen o.a.

  • Controle op ziekte tijdens de corona-uitbraak.
  • Plan van aanpak en verslaglegging.
  • Invloed van corona op het deskundigenoordeel en de poortwachterstoets.
  • Invloed op verwachtte begeleiding en interventies van de zieke werknemer.
  • Bekortingsverzoek in geval van een loonsanctie.

Spreker

Petra Kroon is als juriste gespecialiseerd in arbeidsrecht. In haar eigen juridische praktijk heeft zij met alle facetten van het arbeidsrecht te maken. Zij verbindt wat er in de praktijk leeft met de juridische consequenties van wet- en regelgeving. 

Datum en tijd

  • 8 april 2021 van 09:00 - 10:00 uur (verlopen)

Locatie

Webinar (link volgt na inschrijving)

Deelnemers

  • maximaal 150

Casemanagers, verzuim- en inzetbaarheidscoördinatoren, HR-adviseurs en leidinggevenden van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 4: Duurzame inzetbaarheid.

Kosten

De workshop is gratis voor medewerkers van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 4: Duurzame inzetbaarheid.

U kunt deelname aan de bijeenkomst kosteloos annuleren tot 2 werkdagen vooraf. Bij ‘no show’ of annuleren na de gestelde termijn brengen wij 50 euro in rekening.

Dit evenement is verlopen

Activiteiten overzicht