Workshop: Stand van zaken ziekteverzuim en re-integratie (Poortwachter) - VOL

Beschrijving

Deze activiteit is vol. U kunt er niet meer voor inschrijven.

Bij veel zorginstellingen is het aantal verzuimdossiers de afgelopen maanden hoog opgestapeld. Actuele kennis over de Wet verbetering poortwachter is onmisbaar voor HR-professionals die zich bezighouden met verzuimbegeleiding van zieke medewerkers. Maar zelfs met die kennis kunt u tegen obstakels aanlopen tijdens het re-integratieproces. 

De Wet verbetering poortwachter vraagt u én uw zieke medewerker om zich samen, met de arbodienst of bedrijfsarts, in te spannen om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Het uitgangspunt daarbij is wat de werknemer, ondanks zijn beperkingen, nog wèl kan. De werkgever wordt verantwoordelijk gehouden voor het bereiken van dit doel. Bij onvoldoende inspanningen volgt een jaar verlenging van de loondoorbetalingsverplichting. 

Inhoud

Tijdens deze workshop informeert arbeidsrechtsrecht juriste Petra Kroon u aan de hand van recente jurisprudentie over de stand van zaken rondom ziekteverzuim en re-integratie. Zij geeft daarbij antwoord op o.a. de volgende vragen:

 • Wat betekent het arrest van de Hoge Raad van 17 april 2020 voor de mogelijkheid van de werknemer om zijn re-integratie op te schorten?
 • Hoe hoog is de loondoorbetaling in de eerste 2 ziektejaren volgens de wet als de werkgever een loonsanctie krijgt opgelegd?
 • Mag een werknemer die weigert mee te werken aan zijn re-integratie worden ontslagen?

Aan de orde komen o.a.

 • Second opinion versus deskundigenoordeel.
 • Loonopschorting / loonstaking en de opschorting van de re-integratieverplichting.
 • Eerder inzetten van het tweede spoor: een gemiste kans?
 • Uitstellen van de WIA-aanvraag in gezamenlijk overleg tussen werkgever en werknemer.
 • De problematiek van de 35-minner.
 • De loondoorbetaling in het 3e ziektejaar.
 • Ontslagperikelen.

Daarnaast leert u wat de impact is van het wetvoorstel om het advies van de bedrijfsarts leidend te laten zijn bij het uitvoeren van de poortwachterstoets. 

Spreker

Petra Kroon is als juriste gespecialiseerd in arbeidsrecht. In haar eigen juridische praktijk heeft zij met alle facetten van het arbeidsrecht te maken. Zij verbindt wat er in de praktijk leeft met de juridische consequenties van wet- en regelgeving. 

Datum en tijd

 • 22 april 2021 van 09:00 - 12:00 uur (verlopen)

Locatie

Webinar (link volgt na inschrijving)

Deelnemers

 • maximaal 11

Casemanagers, verzuim- en inzetbaarheidscoördinatoren, HR-adviseurs en leidinggevenden van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 4: Duurzame inzetbaarheid.

Let op: Er is veel belangstelling voor activiteiten. Om iedereen een kans te geven verlenen we bij overinschrijving aan max. 1 deelnemer per organisatie toegang.

Kosten

De workshop is gratis voor medewerkers van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 4: Duurzame inzetbaarheid. U kunt deelname aan de bijeenkomst kosteloos annuleren tot 2 werkdagen vooraf. Bij ‘no show’ of annuleren na de gestelde termijn brengen wij 150 euro in rekening.