Training: Overtuigend in dialoog – samen werken aan verandering voor leidinggevenden

Beschrijving

Meer dan ooit hebben medewerkers het nodig om zich ‘gezien’ en ‘gehoord’ te voelen, zeker door hun leidinggevende. De krapte op de arbeidsmarkt in de zorg stijgt, veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op en de trein dendert door. En dan hebben we het nog niet eens over de gevolgen van de coronamaatregelen op samenwerken in het team. 

Als leidinggevende wordt er voortdurend een beroep op u gedaan. Het is daarom cruciaal om goed voorbereid het gesprek in te gaan met medewerker(s). Wat wilt u zelf en wat wilt u dat zij te weten komen? Wat verwacht u van medewerkers? Hoe investeert u in hun ontwikkeling? 

Tijdens deze interactieve training voor leidinggevenden maakt u kennis met gesprekstechnieken waarmee u de kans vergroot op een daadwerkelijke verandering in de attitude van de medewerker. Aan de orde komen de rol van medewerkers bij het realiseren van veranderingen, het ontwikkelen van competenties en talenten en de noodzakelijke gevolgen daarvan op gedrag. 

Onderwerpen zijn o.a.

 • medewerkers meekrijgen met veranderingen;
 • gesprekken over de impact van veranderingen; 
 • draagvlak creëren voor team/organisatie-veranderingen;
 • persoonlijk eigenaarschap stimuleren;
 • motivatie-ontwikkeling door medewerkers: motivatie vanuit zichzelf.

U gaat aan de slag met onder andere horizontaal versus verticaal leiderschap, gedrag en non-verbale communicatie, beïnvloedingsstijlen en motivational interviewing. U ontvangt modellen en checklists, die u direct kunt toepassen. 

Leerresultaten

 • gesprekken met medewerkers goed voorbereiden en opstarten;
 • met een objectieve houding het gesprek leiden (regie-rol);
 • medewerkers laten ontdekken waar talenten liggen;
 • een slechte boodschap brengen en omgaan met weerstand;
 • met de juiste aandacht het persoonlijke welzijn van uw medewerkers bevorderen (face-to-face en online);
 • verbindend communiceren en een team in beweging krijgen.

Spreker

Charlotte van den Wall Bake

Datum en tijd

 • 23 september 2021 van 09:00 - 12:00 uur (verlopen)
 • 28 september 2021 van 09:00 - 12:00 uur

Locatie

Webinar (link volgt na inschrijving)

Deelnemers

 • minimaal 6
 • maximaal 11

Leidinggevenden van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 3: Strategisch HRM en HRD.

De twee ochtenden zijn opeenvolgend en kunnen niet los worden gevolgd. Let op: Er is veel belangstelling voor activiteiten. Om iedereen een kans te geven verlenen we aan 1 deelnemer per organisatie toegang.

Kosten

De workshop is gratis voor medewerkers van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 3: Strategisch HRM en HRD. U kunt deelname aan de bijeenkomst kosteloos annuleren tot 2 werkdagen vooraf. Bij ‘no show’ of annuleren na de gestelde termijn brengen wij 150 euro in rekening.