Tweedaagse masterclass ‘HR-Businesspartner met impact’ - VOL

Beschrijving

Voor deze activiteit kunt u niet meer inschrijven. 

Onder meer door snelle ontwikkelingen in technologie en arbeidsmarkt moeten organisaties veranderen. Het beschikken over aanpassings- en lerend vermogen om snel in te spelen op omstandigheden wordt steeds meer een voorwaarde voor succes. Dat betekent dat organisaties wendbaarder moeten worden door veel flexibeler dan voorheen te organiseren en te werken.

Zorgorganisaties structureren zich in zorgpaden en teams werken meer zelf organiserend. Er wordt gewerkt in meerdere flexibele teams. Medewerkers werken in verschillende rollen, hebben intensief contact met elkaar en leidinggevenden over te bereiken resultaten. Er wordt gewerkt aan continue verbetering. Professionals nemen vanuit hun vak en opvatting daarover verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het werk en hoe dat is georganiseerd. Organisaties tonen zich hierbij ‘betrokken werkgever’ en faciliteren nieuwe werkwijzen met minder procedures en regels. Zo ontstaat er voor medewerkers een optimaal werkklimaat met kennis, informatie en leer- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Dat stelt ook andere en wellicht zwaardere eisen aan HR-professionals. HRM wordt steeds meer gedomineerd door technologie, evidence-based werken en het veel strategischer werken als business (lees: strategisch) partner van het management. De HR-professional van de toekomst beschikt over bedrijfskundige en veranderkundige kennis. Ook is hij of zij in staat regie te nemen over de ontwikkelrichting van de organisatie en daarbij effectief de hele inrichting en sourcing (in- en extern) van HR-activiteiten en diensten te organiseren.

Sprekers

De masterclass wordt verzorgd door Jan Tjerk Boonstra (principal consultant), Bas Oerlemans (principal consultant) en Reinier Mak (senior organisatieadviseur) van Human Capital Group.

Programma

In de tweedaagse masterclass ‘HR-business partner met impact’ gaat u aan de slag met alle condities die van belang zijn om business partner te zijn en blijven. U leert:

  • een effectieve diagnose van uw organisatie en de gewenste veranderingen te maken;
  • welke strategische bijdrage u daaraan kunt leveren; 
  • welke activiteiten daaraan het meest bijdragen en welke niet;
  • hoe u persoonlijk invloed kunt uitoefenen om de gewenste verandering en positionering te realiseren.

Deze masterclass is online en is verspreid over twee dagen. In beide dagen verbinden we de organisatiestrategie met uw persoonlijke kwaliteiten en eigen ambities op een zeer interactieve en persoonlijke manier.

Datum en tijd

  • 13 april 2021 van 09:00 - 12:00 uur (verlopen)
  • 13 april 2021 van 13:30 - 16:30 uur (verlopen)
  • 19 april 2021 van 09:00 - 12:00 uur (verlopen)
  • 19 april 2021 van 13:30 - 16:30 uur (verlopen)

Locatie

Webinar (link volgt na inschrijving)

Deelnemers

  • minimaal 5
  • maximaal 12

HR managers en HR-adviseurs van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 3: Strategisch HRM en HRD.

Kosten

De workshop is gratis voor medewerkers van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 3: Strategisch HRM en HRD. U kunt deelname aan de bijeenkomst kosteloos annuleren tot 2 werkdagen vooraf. Bij ‘no show’ of annuleren na de gestelde termijn brengen wij 150 euro in rekening.