Webinar: Generatie Z komt eraan!

Beschrijving

Generatie Z is geboren tussen grofweg 2000 en 2015. Hierbinnen valt ook de groep jongeren tussen de 15 en 20 jaar die nu voor belangrijke levenskeuzes staat, zoals studie en beroep. Dit is de generatie die binnenkort binnen uw organisatie aan de slag gaat, of al aan het werk is. Een belangrijke stroom van nieuwe medewerkers met typerende kenmerken, behoeftes, taal en communicatiemiddelen. Hoe kun je als werkgever in zorg en welzijn deze groep het beste bereiken én behouden? Om u hierbij te ondersteunen, organiseren we deze online inspiratiesessie over Generatie Z.

Generatie Z(elf)

Het is verleidelijk om Generatie Z(elf) als een afgebakende groep te zien. Generatiedenken helpt ons om de nu opgroeiende jongeren beter te begrijpen. Want als groep hebben ze absoluut gedeelde kenmerken en karakteristieken die hen anders maken dan eerdere generaties. Maar tegelijk is Generatie Z geen homogene groep. Hoe Generatie Z'ers op de wereld reageren en hoe hun persoonlijke ontwikkeling precies verloopt; daarin is iedereen net een beetje anders. Voor een optimale verbinding met de jongste generatie moet je dan ook zeker goed kijken naar ieders individuele karakteristieken en behoeften.

Na afloop van deze inspiratiesessie weet u:

  • wat de kenmerken zijn van Generatie Z(elf).
  • wat deze generatie nou echt anders maakt dan de generaties vóór hen. En wat betekent dat voor u en uw organisatie.
  • wat de behoeftes van Generatie Z(elf) zijn rondom leren, werken, studiekeuze en vrijetijdsbesteding.
  • hoe u deze inzichten kunt gebruiken om jongeren te activeren, motiveren of verleiden en hoe u hen kunt behouden voor uw organisatie.

Youngworks

De inspiratiesessie wordt verzorgd door Youngworks. Zij doen al twintig jaar onderzoek onder kinderen en jongeren en weten veel over de doelgroep en de steeds sneller veranderende jongerencultuur. Zij weten wat jongeren bezighoudt en welke taal ze spreken. Zij ontwikkelen strategieën en concepten die passen in de leefwereld van jongeren. 

Datum en tijd

  • 29 september 2020 van 13:00 - 14:00 uur

Locatie

Online, via Zoom. U ontvangt voor aanvang van de bijeenkomst een toegangslink.

Deelnemers

HR-professionals, opleidingsfunctionarissen, recruiters en  communicatiemedewerkers van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 1: Werving.

Kosten

Geen.