Toekomst in Beeld

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.

De arbeidsmarkt van zorg en welzijn kampt al jarenlang met krapte en tekorten. Op dit moment werkt 1 op de 7 mensen in de sector. Bij ongewijzigd beleid gaat dit richting de 1 op de 4 in 2040. In de komende jaren zullen er te weinig nieuwe mensen beschikbaar zijn om aan de vraag van de arbeidsmarkt te voldoen. De oplossingen voor de vraagstukken zullen dus uit meerdere hoeken moeten komen. Denk daarbij aan technologische innovaties (de inzet van technologie voor verhoging van productiviteit en/of substitutie van arbeid) en sociale innovaties (anders werken, anders organiseren).

Toonaangevende organisaties

Welke problemen ervaren werkgevers uit andere sectoren in hun personeels- en arbeidsmarktbeleid? En hoe gaan ze daar mee om? Hoe innoveren zij? Hoe gaan zij om met de toenemende flexibiliteit van de arbeidsmarkt? Is dat een bedreiging of een kansen?  Welke adviezen geven werkgevers in andere sectoren -niet gehinderd door enige kennis van zaken - aan de sector zorg en welzijn? 

De artikelreeks 'Toekomst in beeld' gaat in op al deze vragen. Zes toonaangevende organisaties buiten de sector zorg en welzijn werden geïnterviewd. Nu ligt er de slotpublicatie met de belangrijkste inzichten, tips, aandachtspunten en ideeën uit andere sectoren.