Nieuws

Sterk in je werk bevordert behoud en instroom zorgpersoneel

15 februari 2022

‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ helpt medewerkers in zorg en welzijn bij hun loopbaanvragen en is er voor iedereen die in deze sector werkt of (weer) wil werken. Inmiddels is het project twee keer door externe onderzoeksbureaus geëvalueerd. De resultaten uit deze onderzoeken en interviews van deelnemers, loopbaancoaches en projectleiders laten zien dat Sterk in je werk werkt!

lees meer

Onderzoek naar personeelssamenstelling zorgorganisaties

06 januari 2022

De knelpunten op de arbeidsmarkt van de zorg zijn nog nooit zo groot en urgent geweest als nu. Daarom voert het Nivel in opdracht van het Capaciteitsorgaan een onderzoek uit naar de personeelssamenstelling van zorgorganisaties. Met de uitkomsten kunnen werkgevers gericht ondersteund worden bij hun personeelsplanning- en beleid. De enquête invullen kan tot 14 januari 2022 en duurt maximaal 10 minuten.

lees meer

Samen Slim: samenwerken vanuit een nieuw perspectief

05 januari 2022

De personeelstekorten in zorg en welzijn vragen om slimme oplossingen en versnelling van de ambities van de RAAT Zuidoost-Brabant. Met Samen Slim kiezen zes zorgorganisaties en twee opleidingen in Zuidoost-Brabant (Archipel, Lunetzorg, SWZ, Sint Annaklooster, SGE en Vitalis, ROC Summa College en Fontys Hogescholen) voor een brede blik en een ander perspectief op de arbeidsmarkt. Ze kijken over de grenzen van hun eigen organisatie heen voor nieuwe vormen van samenwerking met impact. 

lees meer

Derde ronde coronabanen in 2022

28 december 2021

De verlenging van de subsidieregeling Coronabanen in de zorg (COZO) is tijdelijk opgeschort vanwege signalen van misbruik van de regeling. Het is voorlopig niet mogelijk een aanvraag te doen voor de periode januari tot en met juni 2022. Lees meer bij het ministerie van VWS. In april 2022 maakte het ministerie bekend dat de regeling later in het jaar wordt heropend.

Nieuwe informatie over COZO delen wij via deze website en social media.

lees meer

Coronabanen Zorg worden voor de tweede keer verlengd

15 december 2021

Op 14 december 2021 maakte het ministerie van VWS via een kamerbrief bekend dat er een derde ronde van de Coronabanen Zorg (COZO) komt. In totaal wordt hiervoor 47,5 miljoen euro uitgetrokken.

lees meer

Eerste editie Health Innovation School – Implementation van start

09 november 2021

Hoe zorgen we ervoor dat sociale en technologische innovaties geïmplementeerd en opgeschaald worden binnen zorg- en welzijnsorganisaties? De komende acht maanden bouwen 39 zorgvernieuwers kennis en kunde op over het implementeren en opschalen van innovaties tijdens de eerste editie van de Health Innovation School – Implementation (HIS-Implementation). Op dinsdag 9 november startte de HIS-Implementation met deelnemers uit de provincies Noord-Brabant en Limburg. 

lees meer

Zorgteams gezocht voor Blijf aan Z

05 november 2021

In het project ‘Blijf aan Z, gezond en wel in de zorg’ werken Transvorm en partners samen aan het project ‘Blijf aan Z’. Het project onderzoekt de voorspellers voor het vertrek van zorgmedewerkers én wat een zorgorganisatie daar tegen kan doen. Voor een interventie die het behoud van zorgprofessionals in zorgteams kan verhogen zoeken we zorgteams die willen deelnemen aan het project. 

lees meer

Brabantse ziekenhuizen leiden samen meer zorgverleners op

27 september 2021

Negen Brabantse ziekenhuizen slaan de handen ineen om samen meer zorgmedewerkers op te leiden én meer medewerkers te behouden voor de zorg. Er is een actieprogramma opgesteld gericht op verpleegkundige vervolg- én medische ondersteunende opleidingen. Concreet betekent dit dat er 10% meer wordt opgeleid en dat er minimaal 10% meer medewerkers behouden worden.

 

 

lees meer

Extra handen voor de zorg stopt

12 augustus 2021

Tijdens de coronacrisis bundelden we via Extrahandenvoordezorg.nl initiatieven voor extra zorgpersoneel. Extra handen voor de zorg is een crisisorganisatie, opgezet om de vraag van zorgorganisaties te verbinden met het aanbod van mensen die de zorg willen ontlasten. Een crisisorganisatie is een tijdelijke organisatie. We zijn in een fase beland waarbij de extra handen voor de zorg minder nodig zijn. Het is daarom niet langer mogelijk om aanvragen in te dienen. Aanvragen die al zijn ingediend zullen nog worden behandeld.

Met deze maatregel verwijderen we ook de tijdelijke pagina's over Corona op deze website.

lees meer

Een activiteitenkalender voor scholen

15 juli 2021

Organiseert u wel eens bedrijfsbezoeken? Of geeft u gastlessen? Komen leerlingen snuffelstages doen?

Het organiseren en plannen van die activiteiten kost tijd en geld. Om uw werk makkelijker en efficiënter te maken, ontwikkelde Transvorm een activiteitenkalender voor middelbare scholen. U kunt op OntdekdezorgBrabant.nl uw onderwijsaanbod en contactinformatie plaatsen. Middelbare scholen kunnen er in zoeken naar het onderwijsaanbod bij hen in de buurt.

lees meer

Voorwaarden (verlengde) subsidieregeling coronabanen bekend

10 juni 2021

De subsidieregeling Coronabanen in de Zorg is verlengd tot en met 31 december 2021. Coronabanen zijn tijdelijke banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, om zorgprofessionals mee te ondersteunen. Voor de tweede periode is € 40 miljoen beschikbaar. 

lees meer

Blijf aan Z, gezond en wel in de zorg

17 mei 2021

Werken in de zorg spreekt veel mensen aan. Het is relevant en dankbaar werk. Je maakt het verschil en kunt iets betekenen voor een ander. Toch is er in de sector zorg en welzijn een groeiend personeelstekort en is de werkdruk hoog. Zorgprofessionals willen de zorg verlaten of doen dat ook echt. Maar hoe kan je inzetten op behoud? Hoe kan je ervoor zorgen dat zorgprofessionals niet langdurig uitvallen of uitstromen? 

lees meer

Een vernieuwd Transvorm Loopbaan Portal

17 mei 2021

We stemmen momenteel Transvorm Loopbaan Portal nog beter af op de wensen en ervaringen van de gebruiker. Vernieuwingen zijn onder andere een keuzewijzer voor tests die bij de loopbaanvraag passen en een toolbox die u helpt met praktische kennis en hulpmiddelen. Daarom lanceren we op dinsdag 18 mei een nieuwe versie (TLP is daarom die dag van 11.00 tot 14.00 uur niet bereikbaar).

lees meer

Vitaliteit in Kaart: gezond en met plezier aan het werk blijven

16 april 2021

Iedere dag zetten uw medewerkers zich in om het leven van anderen zo aangenaam mogelijk te maken. We ontwikkelden de website Vitaliteit in Kaart, waarmee u uw medewerkers informeert over mogelijkheden om in iedere levensfase gezond en met plezier aan het werk te blijven. De website is het startpunt voor vitale en veerkrachtige medewerkers.

lees meer

Subsidieregeling ‘Coronabanen in de Zorg’ geopend

02 maart 2021

Van 1 tot en met 31 maart 2021 kunnen organisaties een subsidieaanvraag ‘Coronabanen in de Zorg’ indienen. Het kabinet stelt een budget van 80 miljoen euro beschikbaar om zorgorganisaties te ondersteunen met tijdelijke coronabanen.

lees meer

Samen sta je sterker: mentale ondersteuning voor medewerkers

08 februari 2021

Het project 'Samen sta je sterker' biedt gratis mentale ondersteuning, coaching en een luisterend oor aan elke medewerker in zorg en welzijn die door de coronacrisis verhoogde werkdruk ervaart. Onafhankelijke, professionele coaches staan op vrijwillige basis klaar voor zorg- en welzijnsmedewerkers die behoefte hebben aan een persoonlijk, kortdurend traject. 

lees meer

Eerste online werksessie van Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel in het teken van kennismaken

19 januari 2021

Vijfentwintig Brabantse zorgaanbieders en -opleiders zijn op donderdag 14 januari  van start gegaan met de eerste online werksessie van het Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel. Gezamenlijk gaan zij de strijd aan tegen de uitstroom van personeel. De eerste werksessie stond in het teken van kennismaken, wensen inventariseren en goede praktijkvoorbeelden delen.

lees meer

Uitstroomonderzoek zorg en welzijn: landelijke cijfers bekend

14 december 2020

In een doorlopend onderzoek ondervraagt Transvorm zorg- en welzijnsmedewerkers die vertrekken bij hun werkgever. Het peilt onder andere hun vertrekredenen, nieuwe werk(veld) en vraagt daarnaast naar verbeterpunten om vertrek te voorkomen. De artikelen over het uitstroomonderzoek vindt u hier. Een factsheet geeft een samenvatting van cijfers.

lees meer

#ikzorg: Extra liefde voor alle zorg- en welzijnsmedewerkers

09 december 2020

Voor medewerkers in zorg en welzijn ziet het werk er dit jaar anders uit, ook tijdens de feestdagen. Daarom maakt de Ik Zorg. campagne het in december voor iedereen mogelijk een videoboodschap te maken. De campagne doet die oproep in de komende weken via sociale media en de pers.

lees meer

Extra handen voor de zorg start Vodcast serie ‘Anders kijken, anders doen’

01 december 2020

Een groot aantal oud-zorgprofessionals heeft zich de afgelopen maanden aangemeld voor Extra handen voor de zorg. Zij stroomden opnieuw de zorg in en hielpen waar nodig. Maar, een deel van de mensen die zich aanmeldde is nog niet ingezet. De redenen hiervoor zijn divers; zij hebben niet het juiste diploma, ze kunnen niet de uren draaien die nodig zijn of zijn maar kort beschikbaar.

lees meer
 vorige
pagina van 6
volgende