Nieuws

Bestuurdersbijeenkomst Zuidoost: slim samenwerken voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt

21 april 2022

Op donderdag 14 april kwamen in Igluu in Eindhoven veertig bestuurders uit Zuidoost-Brabant samen om te praten over de noodzakelijke transities in de arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn. Samen bouwen aan nieuwe oplossingen, dat gaat, zoals hoogleraar Freek Peters in zijn presentatie over leiderschap memoreerde, niet volgens voorspelbare patronen. De uitdagingen in de arbeidsmarkt vragen om een andere manier van sturen, organiseren en verbinden. 

lees meer

Subsidieregeling Coronabanen in de Zorg 2022 opnieuw opgestart

20 april 2022

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laat weten de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO) opnieuw op te starten. Naar verwachting worden de nieuwe subsidieregels eind juni gepubliceerd. Vanaf dan kunnen zorgorganisaties weer aanspraak maken op COZO voor 2022. 

lees meer

Wervingscampagne vakantiewerk in zorg en welzijn van start

18 april 2022

Nu de wereld weer open is liggen de vakantiebanen voor het oprapen waarbij een baantje in de horeca erg populair is onder jongeren. Recruiters van onze aangesloten zorgorganisaties maken zich zorgen over het vinden van voldoende vakantiekrachten voor de zomerperiode. Daarom start Transvorm een Brabantbrede wervingscampagne voor een vakantiebaan in zorg en welzijn. 

lees meer

Ontdekdezorg week 2022: meer dan 70 activiteiten in Brabant

22 maart 2022

De tiende editie van de Ontdekdezorg week vond plaats van 14 t/m 19 maart. Potentiële zij-instromers en herintreders (her)ontdekten in deze week de mogelijkheden van werken in zorg en welzijn. In Brabant waren ruim zeventig (online) oriëntatie-activiteiten zoals webinars, open dagen, speeddates en workshops.

lees meer

Leven Lang Ontwikkelen en skillsgerichte arbeidsmarkt

22 maart 2022

De Sociaal-Economische Raad (SER) stelde een actieagenda op voor een positieve leercultuur: Leven Lang Ontwikkelen. Vanuit deze actieagenda wordt gewerkt aan ‘vaardigheden in kaart’, om de ontwikkelde kennis, vaardigheden en competenties, de skills van (toekomstige) medewerkers, zichtbaar te maken. 

lees meer

Magazine 'Handreiking': terugblik op Extra handen voor de zorg

17 maart 2022

Op woensdag 8 maart heeft minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport het eerste exemplaar van het magazine ‘Handreiking’ in ontvangst genomen. Het magazine gaat over het programma Extra handen voor de zorg tijdens de coronacrisis; vol verhalen, achtergronden, belangrijke lessen en cijfers.

lees meer

Doe mee aan de Ontdekdezorg week 2022

11 maart 2022

In 2022 is de Ontdekdezorg week van 14 t/m 19 maart. Transvorm coördineert en promoot de Ontdekdezorg week voor Noord-Brabant. Zij-instromers en herintreders vormen dit jaar de doelgroep. Helpt u mee om meer mensen enthousiast te maken voor een baan in zorg en welzijn?

lees meer

Met lef en durf zoeken naar innovatie in begeleiding

07 maart 2022

Dinsdag 22 februari kwamen 24 professionals van zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio Zuidoost-Brabant bij elkaar voor een designsessie ‘Innoveren in begeleiden'. De sessie is onderdeel van de ontwikkellijn 'Samen Slimmer Ontwikkelen' van de sectorale RAAT. 

lees meer

Online zesdaagse Zorg voor je loopbaan voor medewerkers

24 februari 2022

Het is voor iedereen goed om aandacht te hebben voor zijn ontwikkeling. Medewerkers in zorg en welzijn en potentiële medewerkers, kunnen gratis deelnemen aan de online zesdaagse Zorg voor je loopbaan tijdens de Ontdekdezorg week. De zesdaagse wordt georganiseerd door Sterk in je werk, zorg voor jezelf, de persoonlijke loopbaanimpuls voor zorg en welzijn. Deelname aan Sterk in je werk draagt bij aan behoud van medewerkers voor de sector.

lees meer

Sterk in je werk bevordert behoud en instroom zorgpersoneel

15 februari 2022

‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ helpt medewerkers in zorg en welzijn bij hun loopbaanvragen en is er voor iedereen die in deze sector werkt of (weer) wil werken. Inmiddels is het project twee keer door externe onderzoeksbureaus geëvalueerd. De resultaten uit deze onderzoeken en interviews van deelnemers, loopbaancoaches en projectleiders laten zien dat Sterk in je werk werkt!

lees meer

Onderzoek naar personeelssamenstelling zorgorganisaties

06 januari 2022

De knelpunten op de arbeidsmarkt van de zorg zijn nog nooit zo groot en urgent geweest als nu. Daarom voert het Nivel in opdracht van het Capaciteitsorgaan een onderzoek uit naar de personeelssamenstelling van zorgorganisaties. Met de uitkomsten kunnen werkgevers gericht ondersteund worden bij hun personeelsplanning- en beleid. De enquête invullen kan tot 14 januari 2022 en duurt maximaal 10 minuten.

lees meer

Samen Slim: samenwerken vanuit een nieuw perspectief

05 januari 2022

De personeelstekorten in zorg en welzijn vragen om slimme oplossingen en versnelling van de ambities van de RAAT Zuidoost-Brabant. Met Samen Slim kiezen zes zorgorganisaties en twee opleidingen in Zuidoost-Brabant (Archipel, Lunetzorg, SWZ, Sint Annaklooster, SGE en Vitalis, ROC Summa College en Fontys Hogescholen) voor een brede blik en een ander perspectief op de arbeidsmarkt. Ze kijken over de grenzen van hun eigen organisatie heen voor nieuwe vormen van samenwerking met impact. 

lees meer

Derde ronde coronabanen in 2022

28 december 2021

De verlenging van de subsidieregeling Coronabanen in de zorg (COZO) is tijdelijk opgeschort vanwege signalen van misbruik van de regeling. Het is voorlopig niet mogelijk een aanvraag te doen voor de periode januari tot en met juni 2022. Lees meer bij het ministerie van VWS. In april 2022 maakte het ministerie bekend dat de regeling later in het jaar wordt heropend.

Nieuwe informatie over COZO delen wij via deze website en social media.

lees meer

Coronabanen Zorg worden voor de tweede keer verlengd

15 december 2021

Op 14 december 2021 maakte het ministerie van VWS via een kamerbrief bekend dat er een derde ronde van de Coronabanen Zorg (COZO) komt. In totaal wordt hiervoor 47,5 miljoen euro uitgetrokken.

lees meer

Zorgteams gezocht voor Blijf aan Z

05 november 2021

In het project ‘Blijf aan Z, gezond en wel in de zorg’ werken Transvorm en partners samen aan het project ‘Blijf aan Z’. Het project onderzoekt de voorspellers voor het vertrek van zorgmedewerkers én wat een zorgorganisatie daar tegen kan doen. Voor een interventie die het behoud van zorgprofessionals in zorgteams kan verhogen zoeken we zorgteams die willen deelnemen aan het project. 

lees meer

Brabantse ziekenhuizen leiden samen meer zorgverleners op

27 september 2021

Negen Brabantse ziekenhuizen slaan de handen ineen om samen meer zorgmedewerkers op te leiden én meer medewerkers te behouden voor de zorg. Er is een actieprogramma opgesteld gericht op verpleegkundige vervolg- én medische ondersteunende opleidingen. Concreet betekent dit dat er 10% meer wordt opgeleid en dat er minimaal 10% meer medewerkers behouden worden.

 

 

lees meer

Extra handen voor de zorg stopt

12 augustus 2021

Tijdens de coronacrisis bundelden we via Extrahandenvoordezorg.nl initiatieven voor extra zorgpersoneel. Extra handen voor de zorg is een crisisorganisatie, opgezet om de vraag van zorgorganisaties te verbinden met het aanbod van mensen die de zorg willen ontlasten. Een crisisorganisatie is een tijdelijke organisatie. We zijn in een fase beland waarbij de extra handen voor de zorg minder nodig zijn. Het is daarom niet langer mogelijk om aanvragen in te dienen. Aanvragen die al zijn ingediend zullen nog worden behandeld.

Met deze maatregel verwijderen we ook de tijdelijke pagina's over Corona op deze website.

lees meer

Een activiteitenkalender voor scholen

15 juli 2021

Organiseert u wel eens bedrijfsbezoeken? Of geeft u gastlessen? Komen leerlingen snuffelstages doen?

Het organiseren en plannen van die activiteiten kost tijd en geld. Om uw werk makkelijker en efficiënter te maken, ontwikkelde Transvorm een activiteitenkalender voor middelbare scholen. U kunt op OntdekdezorgBrabant.nl uw onderwijsaanbod en contactinformatie plaatsen. Middelbare scholen kunnen er in zoeken naar het onderwijsaanbod bij hen in de buurt.

lees meer

Voorwaarden (verlengde) subsidieregeling coronabanen bekend

10 juni 2021

De subsidieregeling Coronabanen in de Zorg is verlengd tot en met 31 december 2021. Coronabanen zijn tijdelijke banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, om zorgprofessionals mee te ondersteunen. Voor de tweede periode is € 40 miljoen beschikbaar. 

lees meer

Een vernieuwd Transvorm Loopbaan Portal

17 mei 2021

We stemmen momenteel Transvorm Loopbaan Portal nog beter af op de wensen en ervaringen van de gebruiker. Vernieuwingen zijn onder andere een keuzewijzer voor tests die bij de loopbaanvraag passen en een toolbox die u helpt met praktische kennis en hulpmiddelen. Daarom lanceren we op dinsdag 18 mei een nieuwe versie (TLP is daarom die dag van 11.00 tot 14.00 uur niet bereikbaar).

lees meer
 vorige
pagina van 6
volgende