Home » Actueel » Nieuws » Nieuws

Voorlichtingsbijeenkomst ESF-subsidie duurzame inzetbaarheid goed bezocht

donderdag 31 mei 2018

Twintig organisaties lieten zich op 30 mei jl. informeren over de mogelijkheden van de ESF-subsidie duurzame inzetbaarheid. Op 25 juni start een nieuw aanvraagtijdvak voor deze subsidie. Deze subsidie bedraagt maximaal €12.500,- per bedrijf en is te gebruiken voor de inzet van een externe adviseur. Deze adviseur kan u helpen bij het bevorderen van de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers. Het aanvraagtijdvak is kort: van 25 juni - 29 juni 2018. De andere twee tijdvakken lopen van 12 t/m 16 november 2018 en 8 t/m 12 april 2019. In totaal is 45 miljoen euro beschikbaar.

Inhoud bijeenkomst

 Jurjen Terpstra en Kees der Weduwe informeerden de aanwezigen over de volgende onderwerpen:

  • inhoud en proces van de subsidieregegeling 
  • het formuleren van een eigen projectomschrijving
  • voorbeelden van ESF-projecten

Bekijk de presentatie van de bijeenkomst.

Gesubsidieerde activiteiten

De subsidie kan worden ingezet om een externe adviseur in te schakelen. Deze kan helpen bij:

  • het maken van een bedrijfs- of organisatiescan
  • het uitvoeren van onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers
  • het bevorderen van gezond en veilig werken
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden

Let op: deze thema’s werden gesubsidieerd in het eerdere aanvraagtijdvak in 2016. Over het nieuwe tijdvak zijn nog geen exacte thema’s en activiteiten bekend, maar naar verwachting zijn deze ongeveer hetzelfde als in 2016.