Home » Actueel » Nieuws » Nieuws

RegioPlus maakt Regeerakkoord memo 2017

woensdag 11 oktober 2017

De Regeerakkoord memo 2017 van RegioPlus is beschikbaar. In de memo treft u een overzicht aan van de relevante (beleids)maatregelen van het nieuwe kabinet-Rutte III van VVD, CDA, D66 en Christenunie voor de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn.

Met deze memo wil RegioPlus de regionale werkgeversorganisaties en bij hen aangesloten organisaties voorbereiden op de kansen, mogelijkheden, gevolgen en financiële consequenties naar aanleiding van het nieuwe Regeerakkoord. 

Download de Regeerakkoord memo 2017 van RegioPlus