Home » Actueel » Nieuws » Nieuws

Regionale uitdaging in actieprogramma ‘Werken in de Zorg’

donderdag 22 maart 2018

Op 13 maart jl. verscheen het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’, opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het doel van dit actieprogramma is de sector zorg en welzijn te voorzien van voldoende medewerkers, die goed zijn toegerust voor en tevreden zijn met het belangrijke werk dat zij doen. Het gaat daarbij niet alleen om méér medewerkers, maar ook om beter en anders werken.

We zijn blij met het lef en de ambitie van de ministeries om de personele tekorten in onze sector aan te pakken.

Regionale aanpak

Het kabinet stelt dat de arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector bij uitstek regionaal is georiënteerd en dat een regionale aanpak van arbeidsmarktvraagstukken de meest effectieve is. Uiteraard onderschrijven wij dit. Samenwerken aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding is immers de dé kernactiviteit van Transvorm.

Ondernomen acties

Het mag dan ook geen verrassing zijn dat we al geruime tijd acties ondernemen die rechtstreeks vallen onder het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’. Dit betreft zowel ‘reguliere’ dienstverlening als speciaal opgezette acties in het kader van het Actieplan Zonder Zorg 2020. In de notitie 'Actieprogramma Werken in de Zorg StaVaZa Transvorm' (pdf) geven we een overzicht van de acties die Transvorm nu al onderneemt in het kader van het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’.

Heeft u behoefte aan meer informatie over de regionale uitwerking van het actieprogramma of wilt u hieraan input leveren? Neem dan contact op met de strategisch adviseur in uw regio.