Home » Actueel » Nieuws » Nieuws

Opleidingsinspanningen en opleidingsquote Noord-Brabant bekend

donderdag 19 april 2018

Door de personele problemen in de zorgsector staat opleiden weer hoog op de agenda. Opleiden is bijvoorbeeld een belangrijke pijler van het regionale actieplan Zonder Zorg 2020 en het landelijke actieprogramma ‘Werken in de Zorg’. In het hieraan gekoppelde SectorplanPlus komen middelen beschikbaar waarmee werkgevers extra leerwerkplekken kunnen creëren voor de instroom van zorgmedewerkers  en boventallige medewerkers kunnen omscholen. Maar hoe groot zijn de huidige opleidingsinspanningen van organisaties in Noord-Brabant?

Opleidingsquote

De ambitie is dat een organisatie op elke 100 fte zorginhoudelijke medewerkers 15 fte opleidingsplaatsen (BOL, BBL, duaal) organiseert, uitgedrukt in een opleidingsquote van 15%. In het artikel Opleidingsinspanningen en Opleidingsquote Noord-Brabant‘ wordt duidelijk wat de opleidingsquote is op Brabantbreed niveau, per branche, per regio en naar omvang van organisaties. De gemiddelde opleidingsquote van de bij Transvorm aangesloten organisaties bedraagt 10,67%.

Benieuwd naar de opleidingsquote per branche, per regio en naar omvang van organisaties? Lees dan het volledige artikel Opleidingsinspanningen en Opleidingsquote Noord-Brabant.

We beschikken ook over de cijfers per individuele organisatie. Indien u hierin geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met de Strategisch Adviseur binnen uw regio.