Home » Actueel » Nieuws » Nieuws

Meer zorgpersoneel nodig, maar het verdwijnt via de achterdeur

donderdag 23 november 2017

Landelijke trends als vergrijzing en ontgroening en investeringen van de overheid in de kwaliteit van zorg leiden tot grotere personeelstekorten. De krimp van het aantal medewerkers is omgeslagen in groei, het aantal vacatures heeft zich stormachtig ontwikkeld en de (dreigende) personele tekorten zijn enorm toegenomen. Operaties worden afgezegd, ziekteverzuim onder personeel is hoog en de uitstroom van personeel uit Zorg en Welzijn groeit.

De sector richt zich op instroom van meer personeel maar ziet tegelijkertijd veel van de huidige medewerkers vertrekken. Dit blijkt uit het deze week verschenen onderzoek Arbeidsmarkt in Kaart van Transvorm. Actie is nodig om op korte en langere termijn evenwicht te brengen op de arbeidsmarkt.

Ontevredenheid en ziekteverzuim

In het afgelopen jaar verlieten ruim 10.000 medewerkers in Noord-Brabant de sector zorg en welzijn. De ontevredenheid van werknemers haalt regelmatig het nieuws. Medewerkers in heel Nederland blijken een bovengemiddeld hoge werkdruk te ervaren. Het ziekteverzuimpercentage was vorig jaar 1,5%-punt hoger dan het gemiddelde in Nederland. Dit verschil is de afgelopen tien jaar niet zo groot geweest. De demografische ontwikkelingen (vergrijzing en ontgroening) maken bovendien dat er in de toekomst niet genoeg mensen beschikbaar zijn.

Het aanbod van werknemers sluit onvoldoende aan op de vraag. Dat geldt voor kwalificaties, competenties en houding van personen die zich aanbieden. Bovendien zetten de stijgende zorgvraag, de strenge beheersing van de zorguitgaven en de aanzuigende werking van andere sectoren de arbeidsmarkt verder onder druk. 

Anders werken

De sector ziet de noodzaak om te investeren in een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat. Ook het inzetten op innovaties is harder nodig dan ooit, zélfs als duidelijk is dat ze nog niet altijd brengen wat ze beloven. Andere manieren van werken en organiseren van werk, medisch-technologische innovaties, robots en block-chain zijn noodzakelijk om op langere termijn te zorgen voor een goede kwaliteit van zorg die geleverd wordt in een gezonde arbeidsmarkt. 

Actieprogramma krijgt navolging

De inspanning van alle betrokken partijen, werkgevers, onderwijsinstellingen en overheid, is nodig om bovengenoemde vraagstukken aan te pakken. Transvorm werkt sinds april aan het actieprogramma Zonder Zorg 2020. Zo loopt op dit moment de campagne “Kies voor Zorg en Welzijn”, om jongeren en hun ouders te informeren over werk in de sector. Met mbo- en hbo-opleidingen is een verhoging van het aantal studenten afgesproken en wordt gewerkt aan het verhogen van het opleidingsrendement en de opleidingsmogelijkheden.

Inmiddels krijgt dit programma navolging in de rest van Nederland. Belangenverenigingen waaronder Actiz, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de MBO Raad, vakbonden CNV Welzijn & Zorg, FNV Zorg & Welzijn en het ministerie van VWS ontwikkelden de Arbeidsmarktagenda 2023 ‘Aan het werk voor ouderen’. De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland heeft het ministerie van VWS opgeroepen een gezamenlijk ‘Noodplan personeelstekorten in de zorg’ op te stellen.

Arbeidsmarktdashboard

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn in Noord-Brabant zijn sinds kort te volgen op het arbeidsmarktdashboard van Transvorm: http://transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/. Het platform bevat de meest recente cijfers over arbeidsmarkt, opleiden, mobiliteit, verzuim en vacatures.