Home » Actueel » Nieuws » Nieuws

Kick-off Actieprogramma Zonder Zorg 2020

dinsdag 16 mei 2017

Op 11 mei 2017 presenteerde Transvorm het Actieprogramma Zonder Zorg 2020 tijdens een druk bezochte kick-off bijeenkomst op Landpark Assisië (Stichting Prisma). Aanwezig waren 80 vertegenwoordigers van o.a. zorg- en welzijnsorganisaties, hbo- en mbo opleidingsinstituten, gemeenten, UWV, Vluchtelingenwerk en Transvorm.

De vraag naar personeel binnen Zorg en Welzijn stijgt spectaculair. Het aantal vacatures op BrabantZorg.Net is in een jaar tijd bijna verdubbeld en veel werkgevers kampen met moeilijk vervulbare vacatures. Ook in de media is volop aandacht voor de personele tekorten. Uit verschillende berichten blijkt dat de kwaliteit en continuïteit van zorgverlening in gevaar komt als gevolg van tekorten in de personeelsvoorziening.

Actieprogramma

Naar aanleiding van deze problematiek ondernemen veel zorgorganisaties en regio’s al actie. Maar het is ook duidelijk dat alleen met samenwerking en gezamenlijke actie in de regio’s een oplossing gevonden kan worden. Daarom ontwikkelde Transvorm het Actieprogramma Zonder Zorg 2020. Marc Veldhoven (oud-bestuurder van ROC de Leijgraaf en thuiszorgorganisatie Zuidzorg) fungeert als ‘aanjager’ van het Actieprogramma. Hij presenteerde de aanleiding en uitwerking hiervan tijdens de kick-off. Er werden kaartjes uitgereikt waarop vertegenwoordigers van organisaties konden aangeven op welke manier hun organisatie een bijdrage kan leveren aan het actieprogramma. Resultaat: 48 ingevulde kaartjes met ideeën en suggesties.

Vijf voor twaalf?

De bijeenkomst opende met een sketch van Corrie Broks en Co waarin de aanleiding van het Actieprogramma meteen duidelijk werd. De belangrijkste boodschap van de avond kwam prominent naar voren: ‘Het is inmiddels vijf voor twaalf en als we doorgaan met wat we altijd deden, lossen we de problemen niet op!'.

De betrokkenheid van de aanwezige vertegenwoordigers was groot tijdens de kick-off bijeenkomst. Er waren veel vragen en opmerkingen aan Marc Veldhoven. Een impressie:

Vraag: "In het concept-actieprogramma stond technologie afzonderlijk benoemd, nu zie ik dat niet meer terug?" 

Antwoord Marc Veldhoven: "Dat klopt. Op basis van de actiebijeenkomsten is er geschaafd aan het actieprogramma. We vinden aandacht voor technologie nog steeds belangrijk, voor ons valt dat onder programmalijn 4."

Vraag: "Is de opleidingsquote van 15% reëel? En kun je niet beter kiezen voor het uitgangspunt ‘voor elke stagiaire een stageplaats?"

Marc Veldhoven: "15% is een ambitieuze optie, daar zijn we ons van bewust. Er moet substantieel meer opgeleid worden, dus daar willen we getallen aan hangen. Natuurlijk moet er voor elke stagiaire een plek zijn, maar het quotum moet echt hoger."

Vraag: "De presentatie geeft een schets van de arbeidsmarkt op macroniveau. Maar op microniveau zie je soms andere problemen, die blijven hierin onderbelicht maar moeten ook opgelost worden. En soms zijn de problemen op de ene plek een oplossing op een andere plek. Het is ook belangrijk om eindelijk eens uit de cyclus van krimp (met overschotten) en groei (met tekorten) te komen."

Marc Veldhoven: "Dat klopt helemaal! Het programma geeft hoofdlijnen weer, ook acties zijn zo concreet mogelijk, maar nog altijd op hoofdlijnen. Dat kan hier ook niet te gedetailleerd, sommige dingen moeten nog uitgewerkt worden. Maar het is zeker een aandachtspunt voor het Actiecentrum. Daar moet een goed overzicht zijn, met macro en micro in elkaar verweven."

Vraag: "Er gebeurt al best wel veel op dit vlak. En er spelen ook nog andere problemen. Kortom; er wordt heel veel met elkaar gepraat en we worden bij veel dingen betrokken. Ik zie soms door de bomen het bos niet meer. We willen graag bijdrages leveren en overal aan meedoen, maar dat is niet reëel. We moeten keuzes maken. Hoe moet ik kiezen? Ik heb behoefte aan focus en coördinatie." 

Marc Veldhoven: "Heel herkenbaar. Er gebeuren inderdaad al veel goede dingen, die moeten vooral doorgaan. Maar er zijn ook dingen die nog niet gebeuren, daar richten we ons specifiek op. Niet alleen maar praten of nog meer van hetzelfde doen. We willen echt in actie komen. Focus en coördinatie is daarbij inderdaad heel belangrijk. Daarom hechten wij veel waarde aan het Actiecentrum met een fulltime projectleider."

Presentatie

Kon u niet bij de bijeenkomst zijn of wilt u de presentatie nog een keer bekijken? Hier vindt u de presentatie van de kick-off bijeenkomst Zonder Zorg 2020:

Meer informatie

Meer informatie over acties, de intentieverklaring en het actiecentrum vindt u op de website van Zonder Zorg 2020.