Home » Actueel » Nieuws » Nieuws

Het Houvast implementeert Waarschuwingsregister

donderdag 26 april 2018

Het Houvast is de eerste Brabantse organisatie die het Landelijke Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn gebruikt. In het register maken zorgorganisaties melding van medewerkers die ontslagen zijn wegens diefstal, mishandeling of seksueel grensoverschrijdend gedrag. De zorgorganisaties raadplegen het register bij de werving van nieuw personeel. Zo moet worden voorkomen dat mensen die bij de ene organisatie over de schreef gaan, snel weer elders aan de slag gaan.

Professionaliteit en transparantie

Het Houvast is een kleinere organisatie in de gehandicaptenzorg. Directeur Marc van Bekhoven is enthousiast over aansluiting bij het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. “Het was de hoogste tijd voor een dergelijk register. Het register zorgt ervoor dat zowel cliënten als medewerkers worden beschermd. Aansluiting bij het Waarschuwingsregister is een teken van professionaliteit en transparantie. Het betekent dat je als bedrijf je kwaliteitsbeleid op orde hebt, je cliënten en medewerkers serieus neemt en dus kan werken vanuit vertrouwen.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Van Bekhoven hoopt dat andere organisaties in Zorg & Welzijn de handschoen ook oppakken en aansluiten. “Aansluiting bij het register is nog vrijwillig. Het is dus onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om er een succes van te maken. Een register met alleen Het Houvast erin heeft niet veel zin.”
Het implementeren van de protocollen hoeft volgens Van Bekhoven geen belemmering te zijn. “De hoeveelheid werk die het met zich meebrengt valt mee. Bovendien levert het uiteindelijk veel meer op. Ik zie eigenlijk geen reden om niet aan te sluiten.”

Voortgang

Transvorm ondersteunt samen met de andere werkgeversorganisaties en RegioPlus de landelijke invoering van het register. Ruim 40 organisaties in de V&V, gehandicaptenzorg en ggz in Brabant zijn van plan om zich aan te sluiten.

Diverse grotere organisaties in de V&V hebben de instemming van de OR al binnen, waaronder BrabantZorg, Zorggroep Elde en Archipel. Zij nemen het register binnenkort in gebruik. In de ggz-sector bereiden onder meer Novadic-Kentron, RIBW Brabant, GGzE en Reinier van Arkel zich voor op het gebruik.

Landelijk zijn er nu 27 organisaties aangesloten bij het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. De eerste waarschuwingen zijn afgegeven en gedeeld. Zo’n 60 organisaties zullen rond de zomer klaar zijn om ook aan te sluiten.

Vergewisplicht

Zorgorganisaties hebben een vergewisplicht bij de aanstelling van personeel op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het register geeft daar snel en eenvoudig invulling aan. In het Waarschuwingsregister worden geen dossiers opgeslagen, maar komt enkel naar voren bij welke organisatie een medewerker is ontslagen wegens diefstal, mishandeling of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vervolgens neemt de organisatie met deze werkgever contact op en mag de informatie wettelijk toegestaan uitgewisseld worden. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het register sinds vorig jaar vrijgegeven voor landelijk gebruik in de sectoren V&V, GGZ en GZ.

Kijk voor meer informatie op www.waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl.

Wilt u meer informatie over de invoering en het gebruik van het register door uw organisatie? Neem dan contact op met het secretariaat van Transvorm via: info@transvorm.org.