Home » Actueel » Nieuws » Nieuws

Baangarantie voor studenten zorg- en welzijn in Noordoost-Brabant

vrijdag 20 april 2018

Jongeren en geïnteresseerden die komend schooljaar kiezen voor een zorg- en welzijnsopleiding op niveau 3 of hoger, krijgen gegarandeerd een baan. Dit is vastgesteld tijdens het bestuurlijk overleg van zorg- en welzijnsorganisaties op 18 april jl. De beslissing geldt voor zowel voltijd- als deeltijdopleidingen in Noordoost-Brabant. Naast de baangarantie, krijgen studenten ook een stagegarantie. Hiermee zijn ze tijdens hun studie verzekerd van een stageplek.

Meer instroom

Het besluit is van belang voor aankomende studenten die nog geen definitieve studiekeuze hebben gemaakt. Stage- en baanzekerheid moeten ervoor zorgen dat meer studenten kiezen voor een opleiding in zorg- en welzijn.

Personele tekorten terugdringen

De baangarantie maakt onderdeel uit van het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) Noordoost-Brabant. De actieplannen worden in alle Brabantse regio’s opgesteld. In het RAAT worden ambities geformuleerd om de personele tekorten binnen de sector zorg en welzijn te bestrijden. Dit gebeurt in samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen. De ambities worden uitgewerkt in concrete acties en afspraken die controleerbaar en meetbaar zijn.

Naast de baangarantie bevat het RAAT veel meer ambities en concrete acties. Deze worden nader uitgewerkt en in juni 2018 gepresenteerd.

Meer informatie over het RAAT