02 juni 2020

Update quickscans Wendbaar aan het werk Plus

Binnen het project Wendbaar aan het werk Plus zijn sinds november 2019 de eerste quickscans duurzame inzetbaarheid afgenomen. Hiermee hebben we een start gemaakt met het in kaart brengen van het duurzame inzetbaarheidsbeleid onder bij Transvorm aangesloten organisaties.

Het invullen van de quickscan is na aanmelding voor dit traject de eerste stap van het proces waarbij de deelnemende organisaties op zoek kunnen naar een passend interventie aanbod op organisatie-, team- of medewerkersniveau.

Inmiddels hebben 19 organisaties de quickscan uitgevoerd. Binnen deze organisaties hebben in totaal 71 mensen de quickscan ingevuld. Dit betekent dat we ondertussen een goed beeld beginnen te krijgen van hoe de deelnemende organisaties er op het gebied van duurzame inzetbaarheid voor staan.

Interventies op medewerkersniveau

Uit deze quickscans zien we dat organisaties op duurzame inzetbaarheid op organisatieniveau (67 van de 100 punten) hoger scoren dan op team- (58 van de 100 punten) en medewerkersniveau (52 van de 100 punten). Uit de gesprekken naar aanleiding van de quickscan blijkt vaak dat organisaties nog relatief kort met het beleid aan de slag zijn en dat het dus nog niet volledig in alle lagen van de organisatie omarmd wordt.

Hierdoor is vaak het advies om op medewerkersniveau met interventies aan de slag te gaan. Dit kan met nieuwe interventies zijn, maar ook door bestaande HR-instrumenten opnieuw onder de aandacht te brengen of beter aan te laten sluiten bij de werkpraktijk.

Op 15 juni 2020 is er weer een Lerend netwerkbijeenkomst waar alle deelnemende organisaties kennis met elkaar kunnen uitwisselen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.