16 april 2020

Extra mentale steun voor zorg en welzijn met ‘Sterk in je Werk’

Professionals in zorg en welzijn maken tijdens de coronacrisis veel mee. Gevoelens van verdriet, machteloosheid, twijfel en boosheid doen zich dagelijks voor. 

CNV Zorg & Welzijn en de 14 regionale werkgeversorganisaties, waaronder Transvorm, starten met extra ondersteuning voor medewerkers die tijdens het werk geconfronteerd worden met corona. Professionele coaches bieden op vrijwillige basis mentale coaching  en een luisterend oor, en verwijzen zo nodig door naar gespecialiseerde hulp. 

Inzetbaarheid van zorgprofessionals

Zorgmedewerkers kunnen in video- of telefoongesprekken stoom afblazen. Nu, tijdens de coronacrisis, maar ook daarna is daar steeds meer behoefte aan. Gesprekken over ervaringen tijdens het werk kunnen bijdragen aan de inzetbaarheid van zorgprofessionals. Veel zorg- en welzijnsorganisaties hebben al voorzieningen op dit gebied, maar als daar minder capaciteit voor is, bieden de coaches uitkomst.

Aanmelden voor coaching

Zorg- en welzijnsmedewerkers kunnen zich aanmelden voor coaching op www.sterkinjewerk.nl/extra-coaching. Coaches die op vrijwillige basis willen helpen om de medewerkers gezond te houden, kunnen terecht op www.extrahandenvoordezorg.nl.

Sterk in je Werk buiten crisistijd

In opdracht van CNV Zorg & Welzijn en in nauwe samenwerking met RegioPlus voert Transvorm voor Noord-Brabant al enige tijd het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ uit. Zorg- en welzijnsmedewerkers of mensen die in de sector willen werken krijgen de kans om hun loopbaan een impuls te geven door middel van een loopbaangesprek. Voor medewerkers in Noord-Brabant heeft Transvorm 13 loopbaancoaches beschikbaar voor gesprekken.

Meer informatie

Heeft u vragen over coaching tijdens de coronacrisis of over het Sterk in je Werk project? Neem dan contact op met projectleider Anneke van Dixhoorn.