15 april 2020

Verlenging looptijd Wendbaar aan het werk Plus

Met Wendbaar aan het werk Plus kunnen organisaties hun beleid rondom duurzame inzetbaarheid met deskundige hulp in de praktijk brengen. Een ESF-subsidie maakt het bovendien financieel aantrekkelijk om mee te doen.

De looptijd van Wendbaar aan het werk Plus is met 6 maanden verlengd. Zo hebt u tijd om te  anticiperen op de effecten die de coronacrisis op de uitvoering van de interventies heeft. 

Verlenging tot 21 december

U heeft tot 21 december 2021 de tijd om de interventies en de nameting af te ronden. We brengen ook de preferred suppliers hiervan op de hoogte. Wanneer uw organisatie weer terugkeert naar de normale werkzaamheden geeft dit u de kans om aandacht te geven aan (herstel van) uw medewerkers.

Nog aanmelden?

Organisaties die interesse hebben in deelname aan Wendbaar aan het werk Plus kunnen zich nog aanmelden. Dat kan via deze link: aanmelden Wendbaar aan het werk

Meer weten?

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Anneke van Dixhoorn, projectleider Wendbaar aanhet werk Plus.