02 april 2020

SectorplanPlus 4de tijdvak krijgt extra categorie subsidiabele activiteiten

Veel zorgprofessionals bieden zich op dit moment aan om te helpen de gevolgen van de coronacrisis in de zorg op te vangen. Om het benutten hiervan extra te stimuleren, wordt voor alle werkgevers in zorg en welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt via SectorplanPlus. Deze mogelijkheid is bedoeld voor scholing (inwerktrajecten) van de extra instroom tijdens de crisis. De subsidie wordt verstrekt middels vaste vergoedingsbedragen voor deze inwerktrajecten. Het ministerie van VWS voegt daarom een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nadere uitwerking hiervan. Er is daarom nog niets bekend over de verantwoording. Houd sectorplanplus.nl in de gaten voor meer informatie. U kunt al wel anticiperen op deze extra subsidieaanvraag. 

Subsidie voor extra instroom 

Wilt u met uw organisatie gebruik maken van de subsidie voor de extra instroom in het kader van het coronavirus? U kunt alvast het volgende doen:

  • Heeft uw organisatie nog geen aanvraag tot extra personele ondersteuning gedaan, maar heeft u hier wel behoefte aan? Ga naar extrahandenvoordezorg.nl. Vul het formulier in waarin u aangeeft aan welke extra personele ondersteuning uw organisatie behoefte heeft. Dit formulier wordt automatisch verstuurd naar het regionaal contactpunt voor Noord-Brabant. Zij nemen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.
  • Heeft uw organisatie nog geen opleidingsproject in het 4de tijdvak aangevraagd, maar wel al extra zorgprofessionals ingezet? Heeft u dit niet via extrahandenvoordezorg.nl gedaan? Meld u dan via e-mail indien u gebruik wilt maken van de extra subsidiemogelijkheid.
  • Heeft uw organisatie al een aanvraag voor het 4de tijdvak 4 ingediend? Dan kan op een later moment de extra instroom in het kader van het coronavirus verantwoord worden binnen uw opleidingsproject 4de tijdvak. Hoe dat moet is op dit moment nog niet bekend. U kunt wel alvast een e-mail sturen om te laten weten dat u hiervan gebruik wilt maken.
  • Heeft uw organisatie in december 2019 geen aanvraag voor het 4de tijdvak ingediend en wilt u toch gebruik maken van de subsidieaanvraag? Dan dient het ingevulde formulier via extrahandenvoordezorg.nl als uw subsidieaanvraag voor SectorplanPlus. Zo kunt u alsnog voor dit deel van de subsidie deelnemen aan het 4de tijdvak.

Voorwaarde voor het gebruik maken van deze extra categorie subsidiabele activiteiten is dat professionals die willen bijspringen in verband met de coronacrisis daadwerkelijk en aantoonbaar zijn ingewerkt en ingezet.