20 maart 2020

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vervangt Werktijdverkorting

Naar aanleiding van de corona-uitbraak blijken ook werkgevers in zorg & welzijn vragen te hebben met betrekking tot werktijdverkorting. Vooralsnog blijft dit beperkt tot een klein aantal werkgevers in specifieke deelbranches.

Vanwege het grote beroep op de regeling Werktijdverkorting, en omdat deze niet was toegespitst op de specifieke gevolgen van de corona-uitbraak, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) deze regeling per 17 maart stopgezet en vervangen door een nieuwe regeling, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). 

Aanvraag
Werktijdverkorting aanvragen is sindsdien niet meer mogelijk. Voor werkgevers die al toestemming hebben gekregen voor werktijdverkorting blijft de verleende vergunning van kracht. Verlenging na afloop van de toestemmingsperiode is echter niet mogelijk. Dan moet er gebruik gemaakt worden van de nieuwe regeling. Werkgevers die Werktijdverkorting hadden aangevraagd maar nog geen antwoord hebben gehad krijgen alsnog bericht. Deze aanvragen worden automatisch beschouwd als aanvragen voor de nieuwe regeling.

Hoofdlijnen bekend
De bedoeling is dat de nieuwe NOW-regeling sneller kan worden toegekend en open staat voor meer bedrijven. Op dit moment zijn alleen de hoofdlijnen bekend, de concrete uitvoering wordt momenteel uitgewerkt.

Meer informatie kunt u vinden op de sites van de Rijksoverheid, het UWV en de Kamer van Koophandel:

In het corona dossier op deze website publiceren we over werving van extra personele inzet, crisisscholing en digitale communicatie.