28 november 2019

Gewijzigde samenstelling raden van toezicht, advies en bestuur

V.l.n.r.: Wilma de Jong, Marijke Megens, Marjolein Jaquet, Ino Cornel, Pascale Voermans, Marianne Acampo, Ruud Dijkers, Inge de Wit, Koen de Hond, Gijsbert van Herk, Jacomine Ravensbergen.

Binnen Transvorm stond in 2019 de invoering van de Governance Code Zorg centraal. Daarmee wijzigde de raad van toezicht bijna volledig van samenstelling en bestaat zij per 1 januari 2020 alleen nog uit leden die geen direct belang hebben bij de dienstverlening van Transvorm. Tegelijk is een raad van advies in het leven geroepen die de raad van bestuur van advies voorziet rondom het beleid en de dienstverlening. Zij bestaat uit aangesloten organisaties die de werkvelden van de Brabantse zorg en welzijn vertegenwoordigen. 

Eerste gezamenlijke bijeenkomst

Op 23 oktober 2019 kwamen de nieuwe raden van toezicht, advies en bestuur voor het eerst gezamenlijk bijeen voor een (jaarlijks terugkerende) strategische middag. Op een bijzondere locatie keken ze samen met een aantal medewerkers van Transvorm met een strategische blik naar het Transvorm van nu en de toekomst. Tijdens deze bijeenkomst werkten zij aan de (verdere) invulling van de thema’s arbeidsmarktbeleid, instroom, behoud en innovatie in werken en leren. Vanaf 2020 worden deze thema’s in samenspraak met de raad van advies nader uitgewerkt en vertaald naar de dienstverlening van Transvorm. 

Samenstelling

De raad van advies bestaat per 1 januari 2020 uit: 

 • Marianne Acampo (Sint Anna)
 • Ino Cornel (Asendo)
 • Ruud Dijkers (TWB),
 • Brigite van Haaften (SDW, niet op de foto)
 • Marjolein Jaquet (IVT)
 • Wilma de Jong (Brabantzorg)
 • Marijke Megens (Thebe)
 • Ineke Strijp (GGZ Westelijk Noord-Brabant, niet op de foto)
 • Pascale Voermans (SGE)

 

De raad van toezicht bestaat per 1 januari 2020 uit:

 • Gijsbert van Herk (Stichting Humanitas)
 • Jacomine Ravensbergen (Avans)
 • Inge de Wit (St. Jans Gasthuis)