21 november 2019

Aanvraag subsidie 4e tijdvak SectorplanPlus

Van 2 t/m 20 december 2019 kunnen zorg- en welzijnsorganisaties voor het 4e tijdvak subsidie aanvragen voor het opleiden van medewerkers. Net als in voorgaande tijdvakken kan subsidie worden aangevraagd voor: scholing gericht op nieuwe instroom, om- of opscholing binnen de organisatie die leidt tot nieuwe instroom, of scholing van praktijk- of werkbegeleiders. Het 4e tijdvak loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Alle opleidingen die starten in deze periode komen in aanmerking voor subsidie. Langlopende opleidingen onder bijvoorbeeld activiteit A, B en C1 hoeven niet binnen de looptijd te zijn afgerond. De minimale opleidingsduur van 6 maanden moet wel vallen binnen de periode.

Update tijdvak 3

Heeft u voor tijdvak 3 van SectorplanPlus een aanvraag gedaan voor subsidie in categorie D of E, dan kunt u de kosten tot maximaal € 2.000,- gefinancierd krijgen. Dit was maximaal € 250,-/€ 750,- per traject. Het ministerie heeft besloten om dit maximum voor zowel kortdurende als middellange trainingen op te hogen. Dat wil zeggen dat u voor deze trajecten alle subsidiabele kosten kunt opvoeren en tot maximaal € 2.000,- gesubsidieerd krijgt.

Projectovereenkomst

Voor tijdvak 1 en 2 zijn projectovereenkomsten opgesteld. Voor tijdvak 3 zal dit binnenkort gebeuren. Organisaties met een goedgekeurde aanvraag voor tijdvak 3 ontvangen binnenkort een e-mail met meer informatie. 

Het Programma van Eisen voor het 4e tijdvak is ook beschikbaar. Hierin staan ook de wijzigingen ten opzichte van eerdere tijdvakken beschreven.

Nieuws op website

Op de website van SectorplanPlus worden regelmatig nieuwsupdates en tips en tricks geplaatst.

Meer informatie

Voor alle vragen over SectorplanPlus kun je contact opnemen met Marianne Palmen, regionaal projectleider, via sectorplanplus@transvorm.org.