28 oktober 2019

Week van Zorg en Welzijn 2020 in een nieuw jasje

De Week van Zorg en Welzijn wordt vernieuwd. De Week is in 2020 van 16 t/m 21 maart. Het doel is om zij-instromers en herintreders te interesseren in een baan in zorg en welzijn. We steken de Week in een nieuw jasje. In lijn met de landelijke Ik Zorg.-campagne, maar met een eigen gezicht. Begin december presenteren we het nieuwe concept en mogelijk een nieuwe naam. 

Effectieve en overtuigende middelen en media

Om zij-instromers en herintreders beter te bereiken en in te spelen op hun informatiebehoefte werken we met een nieuw communicatiebureau aan effectieve en overtuigende middelen en media. Tijdens de Week vertellen we natuurlijk hoe mooi het is om te werken in zorg en welzijn: een baan die er toe doet. 

Gemotiveerde en geïnformeerde bezoekers

De Ik Zorg.-campagne die momenteel loopt, vraagt aandacht voor werken in zorg en welzijn. Met communicatie in de weken voorafgaand aan de Week wekken we verdere interesse bij zij-instromers en herintreders.

Tijdens de Week organiseren we regionale activiteiten (bijvoorbeeld een informatiemarkt) die alle mogelijkheden van werken in zorg en welzijn laten zien en ervaren. Geïnteresseerden kunnen tijdens zo'n activiteit een bezoek plannen aan zorg- en welzijnsorganisaties. Deze organiseren dan, in tegenstelling tot voorgaande jaren, in de weken ná de Week van Zorg en Welzijn bijvoorbeeld een open dag, speeddatesessie, koffie-uurtje of meeloopmiddag.  Zo zijn ze zeker van gemotiveerde en geïnformeerde bezoekers.

Communicatie

Op dit moment werken we aan de communicatiemiddelen bij de Week. We maken geen Special Week van Zorg en Welzijn dit jaar. Uit onderzoek blijkt dat we ons verhaal duidelijker kunnen vertellen dan met de krant en dat we het beschikbare budget beter aan andere middelen kunnen besteden. 

Meer informatie

In december informeren wij onze contactpersonen verder over de precieze invulling van activiteiten en communicatie rondom de Week.

Heeft u vragen of wilt u op de hoogte gehouden van de nieuwe invulling van de Week? Neem contact op met Monique van de Laar.