24 oktober 2019

Health Innovation School Brabant van start

In januari 2020 gaat de Health Innovation School (HIS) Brabant van start. Onder leiding van vaardige coaches en inspirerende gastsprekers worden de 50 deelnemers aan de Health Innovation School meegenomen in een intensief en concreet leertraject, om zich te ontwikkelen tot de innovatieleiders waar de zorg om vraagt.

Arbeidsproblematiek zorg oplossen

Het halfjaar durende programma richt zich op het oplossen van de arbeidsproblematieken binnen de zorg en het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Specifiek zal HIS Brabant zich o.a. focussen op capaciteitsproblemen in de zorg, wat resulteert in minder tijd per cliënt. Andere thema’s waaraan wordt gewerkt tijdens de verschillende trainingen en werksessies zijn de lagere instroom in zorgprogramma’s, meer aandacht voor medewerkers, scholing en digivaardigheden.

Transvorm is partner van de HIS Brabant en zal ook inhoudelijk een bijdrage leveren aan het leertraject.

Voor wie?

De regionale editie van de HIS richt zicht op deelnemers die wonend of werkzaam zijn in Brabant. Ze zijn werkzaam binnen zorg en welzijn en hebben nog niet veel ervaring met innovatie. Gestreefd wordt naar zo veel mogelijk variatie in functies/lagen, oftewel ‘the whole system in the room’. Deelnemers hebben bijvoorbeeld rollen als verpleegkundige, verzekeraar, beleidsmaker, toezichthouder, patiënt, fysiotherapeut, huisarts, medisch specialist, ondernemer, ambtenaar en nog vele andere rollen. De grootste overeenkomst tussen de deelnemers is waarschijnlijk dat zij allemaal samen willen werken om echt verschil te kunnen maken.

Van landelijk naar regionaal

De HIS is een gezamenlijk initiatief van Radboudumc en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Het doel van de HIS is het bevorderen van samenwerking op het gebied van (systeem)innovatie in zorg en welzijn. De HIS richt zich op de problemen van vandaag, met een doorkijk naar morgen. Hiervoor is het van belang dat de deelnemers een beeld hebben van veranderingen op het gebied van maatschappij, technologie en zorg die nu al zichtbaar zijn én zelf scenario’s kunnen uitwerken over hoe dit verder zal ontwikkelen. Hiervoor is een programma opgesteld dat in 2017 en in 2018 landelijk succesvol is getest met twee groepen van 50 personen per cohort.

Sinds 2019 is de focus verschoven van een landelijke aanpak naar een focus op regio's. Deze edities worden georganiseerd door lokale partijen waarin de deelnemers en problemen uit de regio zelf komen.

Aanmelden

Aanmelden voor de HIS Brabant kan tot 15 november 2019. Denkt u dat de HIS interessant is voor een collega? Stuur hem/haar de informatie dan vooral door. Eind december wordt de definitieve selectie bekendgemaakt. Bij de selectie van deze regionale editie van de Health Innovation School zal gezocht worden naar een goede verdeling van ‘The whole system in the room’, met de persoonlijke motivatie van deelnemers als belangrijkste selectiepunt.

Meer weten?

Bekijk de website van de HIS Brabant

Of lees het artikel in de InVorm dat vorig jaar verscheen over de regionale editie in Zuid West Nederland.