18 september 2019

De Miljoenennota en de gevolgen voor zorg en welzijn

Elk jaar vat RegioPlus (samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties) alle beleidsmaatregelen uit de Miljoenennota samen die relevant zijn voor de zorg- en welzijnssector met het oog op de arbeidsmarkt. De Prinsjesdagmemo geeft per ministerie inzicht in de relevante plannen, wijzigingen, kans en (financiële) consequenties. Dankzij de memo ziet u snel wat het regeringsbeleid voor de komende periode is in de sector zorg en welzijn.

Download de Prinsjesdagmemo