20 september 2019

Aanmelden Wendbaar aan het Werk nu mogelijk

Organisaties kunnen zich vanaf vandaag (20 september 2019) aanmelden voor het project Wendbaar aan het werk. Het project biedt een aantal zorg- en welzijnsorganisaties de mogelijkheid om met deskundige begeleiding samen met medewerkers werk te maken van duurzame inzetbaarheid. 

Aanmelden

Organisaties kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan Wendbaar aan het werk Zuid-Nederland.

Doe mee en maak werk van duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie!

Hogescholen

De partijen die een bijdrage gaan leveren aan dit project zijn bekend. De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) zal in nauwe samenwerking met Zuyd Hogeschool de analysefase verzorgen, met een nulmeting, een intake en een nameting. Daarnaast zullen zij voor alle interne projectleiders van de deelnemende organisaties een lerend netwerk verzorgen. Dat netwerk bestaat uit vijf sessies met lectoren en onderzoekers uit hun grote netwerk, die betrokken worden bij het project. 

Interventies

De groep van preferred suppliers bestaat uit Adaptics, Acender, Bewegen Werkt, Buro Veranders, Emovement,  Intrinzis, Krachtig ontwikkelen, Puurloopbaan en WeCreate Consulting. Zij bieden allerlei interventies aan op met niveau van organisatie, team en medewerkers. 

Vragen of aanmelden?

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Anneke van Dixhoorn, projectleider Wendbaar aan het werk.