20 september 2019

Aanmelden Wendbaar aan het werk Plus nu mogelijk

Organisaties kunnen zich vanaf vandaag (20 september 2019) aanmelden voor het project Wendbaar aan het werk Plus. Het project biedt 50 zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Brabant en Limburg de mogelijkheid om met deskundige begeleiding werk te maken van duurzame inzetbaarheid. 

Meld uw organisatie aan voor deelname aan Wendbaar aan het werk Plus

In Noord-Brabant is plek voor 33 organisaties. Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst.

Eerst meer weten over het project? Bekijk de flyer.

‘Samen impact maken’

Tijdens de informatiebijeenkomst op 20 september 2019 lichtte Annet de Lange, lector Human Resource Management, de rol van de Hogeschool Arnhem Nijmegen bij Wendbaar aan het werk toe. “In nauwe samenwerking met Zuyd Hogeschool verzorgen we de analysefase. Deze bestaat uit een nulmeting, een intakegesprek en een nameting. Daarnaast verzorgen we voor alle interne projectleiders van de deelnemende organisaties een lerend netwerk. Vooral met dit lerend netwerk ben ik heel blij. Samen kunnen we impact maken.”

Nulmeting

Voor de nulmeting wordt de bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid gebruikt. Deze is specifiek opgesteld voor instellingen in zorg en welzijn en gebaseerd op eerder onderzoek en inzichten uit het vorige project Wendbaar aan het werk. “We meten het kennisniveau, de houding en het gedrag op de verschillende interventieniveaus, waardoor we scherp krijgen wat de situatie is en welke interventies dus het grootste effect zullen hebben.” De scan wordt door de HR-projectleider online ingevuld. “De resultaten vertalen we in een infographic die we delen tijdens het intakegesprek met de projectleider.”

Na de nulmeting en het intakegesprek weten deelnemende organisaties op welke interventies ze het beste kunnen inzetten. Kunnen ze vooral winst behalen door in te zetten op de inzetbaarheid van medewerkers, teams of leidinggevenden? De organisatie houdt tijdens het project de regie: ze besluiten zelf welke interventies ze willen inzetten. Aan het eind van het project maakt de nameting het daadwerkelijke effect van de interventies inzichtelijk.

Lerend netwerk

Daarnaast zal de HAN samen met Zuyd Hogeschool de bijeenkomsten voor het lerend netwerk verzorgen. “Het is niet eenvoudig om in de twee jaar die dit project loopt impact te maken. Het lerend netwerk voor alle projectleiders uit Noord-Brabant en Limburg (in totaal 50, red.) gaat daarbij helpen. We gaan met elkaar impact maken en zorgverleners vitaal aan het werk houden.”

Er staan vijf sessies gepland, die geleid zullen worden door lectoren en onderzoekers. Elke bijeenkomst staat een ander thema op de planning. “We delen relevante wetenschappelijke kennis, maar zullen met elkaar ook onze belangrijkste geleerde lessen en knelpunten bespreken. De ‘lessons learned’ staan centraal. Om het project tot een succes te maken, hebben we de juiste mindset nodig: organisaties moeten hun lessen willen delen, mee willen leren en mee willen ontwikkelen. Met z’n alleen creëren we massa.”

Presentatie informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst werd ook uitleg gegeven over het project en werden de spelregels en de aanmeldprocedure toegelicht. Ook staan in de presentatie de data voor de lerend netwerkbijeenkomsten, inclusief de beoogde onderwerpen, vermeld.

Bekijk de presentatie 

Website wendbaaraanhetwerk.nl online

Inmiddels is bekend welke partijen de interventies gaan verzorgen. Dit zijn:

Adaptics, Acender, Bewegen Werkt, Buro Veranders, Emovement, Intrinzis, Krachtig ontwikkelen, Puurloopbaan en WeCreate Consulting. Zij bieden allerlei interventies aan op het niveau van organisatie, team en medewerkers. 

Op wendbaaraanhetwerk.nl/zuid kunt u binnenkort zien welke interventies de partijen voor een voucher aanbieden en of er eventueel meerkosten zijn.

Vragen of aanmelden?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Anneke van Dixhoorn, projectleider Wendbaar aan het werk. 

Wilt u zich aanmelden? Dat kan via deze link.