04 juli 2019

Flyer en informatiebijeenkomst Wendbaar aan het werk Plus

Wilt u inzetten op behoud van medewerkers? Hun inzetbaarheid vergroten? Nieuw talent aantrekken?
Eerder meldden we dat het nieuwe project Wendbaar aan het werk Plus kan helpen om uw ambities rondom goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid waar te maken. Inmiddels is er meer informatie beschikbaar, die we graag met u delen.

  • In deze flyer leest u onder meer: uit welke stappen het project bestaat, aan welke interventies u kunt denken om uw medewerkers duurzamer inzetbaar te maken en welke eigen bijdrage we van u verwachten.
  • Voor geïnteresseerde organisaties is er op 20 september een informatiebijeenkomst. Hier krijgt u de laatste informatie, hoort u welke partijen betrokken zijn bij Wendbaar aan het werk Plus en kunt u al uw vragen stellen.

We hopen natuurlijk dat zo veel mogelijk organisaties meedoen. Samen maken we uw organisatie wendbaar en klaar voor de toekomst!