24 juni 2019

Koen de Hond nieuwe directeur-bestuurder Transvorm

Transvorm krijgt een nieuwe directeur-bestuurder. Per 1 juli 2019 volgt Koen de Hond directeur-bestuurder Piet Verrijt op, die met pensioen gaat. ‘‘Ik zie ernaar uit om samen met het innovatieve team van Transvorm, de raad van toezicht en de meer dan 240 aangesloten organisaties bij te dragen aan de Brabantse arbeidsmarkt van zorg en welzijn’’, aldus Koen de Hond.

Koen de Hond is momenteel projectleider voor Bureau Bartels – een gerenommeerd onderzoeks- en adviesbureau dat is gespecialiseerd in arbeidsmarktvraagstukken, sociale zekerheid en de impact van wet- en regelgeving. In deze positie leidt hij landelijke onderzoeksprojecten voor ministeries als SZW en VWS. Zijn rapporten en publicaties verschijnen onder meer in de Tweede Kamer.

Transities en nieuwe werkwijzen

Vanaf 2006 heeft Koen de Hond zich gespecialiseerd in de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Zo heeft hij zich beziggehouden met de transities in het sociaal domein en met de nieuwe werkwijzen in langdurige zorg, welzijn & maatschappelijke dienstverlening.

Ook is hij sinds 2012 verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie van de landelijke arbeids-marktprogramma’s zorg en welzijn, die ook in het werkgebied van Transvorm met VWS-subsidies tot stand komen. Recent vervaardigde hij in opdracht van RegioPlus – een samenwerkingsverband van 14 regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn – een strategisch visiestuk voor het nieuwe regionale arbeidsmarktprogramma.

Oog voor goed werkgeverschap en innovaties

Jacomine Ravensbergen, voorzitter van de raad van toezicht van Transvorm: ‘‘Met Koen de Hond krijgen we een ambitieuze directeur-bestuurder die thuis is in de relevante bestuurlijke netwerken van Transvorm. Hij kent de materie en is vernieuwend. Zo heeft hij, naast het belang van nieuwe instroom in de sector, oog voor goed werkgeverschap en de kansen van sociale en technologische innovaties. Ook is hij een verbinder die, samen met de bij Transvorm aangesloten werkgevers, het onderwijs, de gemeenten en zorgverzekeraars kan blijven betrekken bij de huidige uitdagingen op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn.’’

Piet Verrijt is directeur-bestuurder van Transvorm sinds 1 juli 2011. In september 2019 neemt hij afscheid van Transvorm en gaat hij met pensioen.