26 februari 2019

RAAT Ziekenhuizen Zuidoost-Brabant ondertekend

RAAT Ziekenhuizen

Bestuurders van de ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant hebben in samenwerking met het onderwijs het Regionaal Actieplan Arbeidsmark Tekorten (RAAT) ondertekend. Bestuurders van het Catharina Ziekenhuis, Kempenhaeghe, Libra Revalidatie & Audiologie, Máxima Medisch Centrum, St. Anna Ziekenhuis, Summa College en Fontys Hogescholen onderkenden de oplopende tekorten en besloten om met elkaar een actieplan op te zetten.

Goede basis

De projectgroep met afgevaardigden vanuit deze partijen hebben in samenwerking met Transvorm en het onderwijs gewerkt aan de totstandkoming van het RAAT Ziekenhuizen. Met het RAAT ligt er een goede basis voor concrete acties en gezamenlijke activiteiten.

Focus

In het RAAT worden de gezamenlijke ambities van zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen geformuleerd met als doel de personele tekorten binnen de sector zorg en welzijn te bestrijden. De focus in het RAAT Ziekenhuizen ligt op:

  • behoud van medewerkers
  • goed werkgeverschap
  • werving zij-instroom
  • verhogen aantal Zorg Innovatie Centra (ZIC's) en deze koppelen aan nieuwe functieprofielen
  • aansluiten bij het uitstroomonderzoek van Transvorm
  • aansluiten bij de activiteiten van het Ik Zorg-contactpunt

U leest meer over de concrete acties in het RAAT Ziekenhuizen Zuidoost-Brabant

Meer informatie?

Neem contact op met Michiel van den Heuvel.