30 oktober 2018

Uitkomsten Peiling Duurzame Inzetbaarheid 2018 bekend

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid is belangrijk voor het behoud van vitale en gezonde medewerkers en het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Transvorm ondersteunt werkgevers bij het voeren van een duurzaam personeelsbeleid.

Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen en aandacht voor duurzame inzetbaarheid bij leden van Transvorm, is in september 2018 een vragenlijst uitgezet. Het doel van het onderzoek, de Peiling Duurzame Inzetbaarheid 2018, is om het programma voor 2019 af te stemmen op de wensen van de leden.

In totaal zijn 187 leden van Transvorm uitgenodigd om deel te nemen aan de peiling duurzame Inzetbaarheid. De vragenlijst is ingevuld door 88 respondenten die ongeveer 50 organisaties vertegenwoordigen. Dit betekent dat de respons van deze peiling 27% is. De peiling geeft daarmee een indruk, maar is niet representatief voor het totale ledenbestand van Transvorm. 

Lees het gehele rapport van de Peiling Duurzame Inzetbaarheid 2018