13 november 2018

Brabantbrede dag voor de Huisartsenzorg concretiseert RAAT’s

Op 13 november organiseert Transvorm de Brabantbrede dag voor de Huisartsenzorg. Tijdens deze dag werken de vier regionale projectgroepen RAAT Huisartsenzorg aan het concretiseren van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT’s). In de RAAT’s hebben de zorggroepen, huisartsenposten en LHV-kringen acties benoemd om de personeelstekorten aan te pakken.

Programma

’s Ochtends presenteren Nivel en Prismant de resultaten van het onderzoek dat zij uitvoerden in opdracht van Transvorm, SSFH en Robuust. Het onderzoek geeft inzicht in de regionale capaciteit en (toekomstige) arbeidsmarktvraagstukken in de huisartsenzorg. Nivel en Prismant bespreken de trends, ontwikkelingen en bevindingen op Brabantbreed niveau én voor de vier arbeidsmarktregio’s in Noord-Brabant afzonderlijk. Vervolgens gaan de projectgroepen uit de regio’s aan de slag met de regionale cijfers om zo de RAAT’s te concretiseren. Aan het eind van de dag presenteren de projectgroepen de vernieuwde RAAT’s aan hun bestuurlijke netwerken en brengen advies uit over de concrete acties voor 2019. Het belooft een intensieve en inspirerende dag te worden.

Factsheets per regio

De bevindingen in het onderzoek van Nivel en Prismant zijn vertaald naar factsheets per regio. Deze factsheets geven onder andere inzicht in de veranderende zorgvraag van patiënten, de inzet van de verschillende professionals werkzaam in het huisartsenteam, het aantal mensen dat wordt opgeleid voor de huisartsenzorg én de knelpunten die zich (gaan) voordoen in vraag en aanbod van deze professionals.

Er zijn voor de regio Noord-Brabant vijf verschillende factsheets: 

Opvallende resultaten Noord-Brabant

Uit de factsheet voor de gehele provincie Noord-Brabant blijkt onder meer dat:

  • Het aanbod aan stageplaatsen voor doktersassistenten voldoende is om aan de vraag vanuit de opleidingen te voldoen;
  • Praktijken een tekort aan huisartsen en doktersassistenten verwachten;
  • De ervaren werkdruk met name bij huisartsen en doktersassistenten hoog is;
  • Het voorzieningenniveau onder druk staat; 44% van de praktijken konden in de afgelopen 5 jaar tijdelijk geen patiënten meer aannemen vanwege capaciteitsproblemen;
  • Er door de praktijken gewerkt wordt aan verschillende oplossingen om aan de toekomstige vraag naar personeel te kunnen voldoen.