28 november 2018

Update SectorplanPlus 1ste en 3de tijdvak

Dossiers aanmaken 1ste tijdvlak

Alle contactpersonen SectorplanPlus hebben inmiddels een e-mail ontvangen over de uitbetaling van voorschotten over het 1ste tijdvak van het SectorplanPlus in het vierde kwartaal van 2018. In die mail vroegen we om vóór 31 oktober 2018 dossiers aan te maken en benodigde documenten te uploaden.  Nog niet voor alle trajecten zijn dossiers aangemaakt en documenten geupload. Met het ministerie van VWS is afgesproken om uiterlijk 31 december 2018 alle dossiers voor het 1ste tijdvak in het portal aan te maken. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, verzoeken we u dat z.s.m. te doen. Op die manier kunnen we aan het ministerie aangeven hoeveel opleidingen gevolgd worden. Zo wordt duidelijk dat we ons allemaal inzetten voor de aanpak van de tekorten op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn in Noord-Brabant. 

Aanvragen 3de tijdvak

Van 3 t/m 21 december 2018 kunt u een aanvraag indienen voor het 3de tijdvak van het SectorplanPlus. Dit kunt u doen via www.sectorplanplus.nl. Hier vindt u ook het 'Programma van eisen' voor het 3de tijdvak. Hierin vindt u meer informatie over:

  • de procedure
  • eisen aan de aanvrager
  • eisen aan de aanvraag
  • eisen aan de deelnemers
  • eisen aan de activiteiten
  • de subsidiabele kosten

De voornaamste wijzigingen ten opzichte van het 'Programma van eisen' voor het 2de tijdvak vindt u op pagina 16 en 17.

Belangrijke data 3de tijdvak

  • Indienen van 3-12-2018 tot en met 21-12-2018
  • Startdatum opleidingstrajecten tussen 1-1-2019 en 31-12-2019
  • Uitvoeringsperiode scholingstrajecten tussen 1-1-2019 en 31-12-2021