08 oktober 2018

Dag van het sociaal domein brengt partijen samen

Op vrijdag 5 oktober werd in Tilburg de Dag van het sociaal domein Noord-Brabant gehouden. Bijna 200 vertegenwoordigers van gemeenten, onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties uit Noord-Brabant zochten antwoorden op de vraag: ‘Hoe krijgen we voldoende goed (opgeleid) personeel in een lastige arbeidsmarkt?’ 

Het sociaal domein is in ontwikkeling. Door de overheveling van taken van rijk naar gemeenten en het aantreden van nieuwe wethouders maken gemeenten nieuwe plannen. Het onderwijs verandert de lesprogramma’s voor opleidingen in het sociaal domein. En werkgevers werken hard aan het werven van nieuwe medewerkers en het behoud van hun huidige personeel. 

Deze ontwikkelingen vragen om samenwerking in de regio. Dat was reden voor Transvorm, het samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn, om de Dag van het sociaal domein in Noord-Brabant te organiseren. Het initiatief werd ondersteund door FCB, het landelijk arbeidsmarktfonds voor Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang. Naast een plenair programma gingen de deelnemers met elkaar in gesprek in diverse workshops over de sociaal werker van de toekomst, goed werkgeverschap, ontwikkelingen in het onderwijs en de situatie op de arbeidsmarkt. 

Voordrachten

Volgens Karen Hofstede van FCB is investeren in medewerkers om ze te behouden voor de sector de belangrijkste oplossing voor personeelstekorten, ook in het sociaal domein.

Hans Boutellier, directeur van het Verwey-Jonker Instituut en hoogleraar Veiligheid & Veerkracht, schetste het brede perspectief: “Mensen ervaren chaos. Onder andere door het afscheid van traditionele sociale structuren en het ontstaan van de netwerksamenleving. Ze zien misschien over het hoofd dat er nieuwe structuren en ordening ontstaan. Dat moeten we de mensen duidelijk maken!”

Een speciale rol was er de gehele dag toebedeeld aan Sjef van der Klein, sociaal werker van het jaar 2018 uit Tilburg, die als side-kick van gespreksleider Pieter Hilhorst regelmatig signalen vanuit de praktijk van alledag gaf: “Het is belangrijk om sociaal werkers te leren breed te kijken. Nu moeten studenten sociaal werk tijdens de opleiding te snel een specialisatie kiezen, terwijl juist een brede kijk op de wijk, stad en regio nodig is om een goede sociaal werker te kunnen zijn.’

Forumdiscussie

Tijdens de forumdiscussie met wethouders en bestuurders bleek dat de inkoop van zorg en welzijn door gemeenten meer ruimte moet laten voor kwaliteit en innovatie. Bij een opmerking over de terreur van aanbestedingen kwam er applaus uit de zaal. Maar men leek het er ook over eens dat goed werkgeverschap niet afhankelijk moet zijn van de manier van inkoop van gemeenten. 

Zowel het onderwijs als de organisaties wezen op het belang van leren in de praktijk, binnen de eigen regio. Hilde Meijs van het Summa College benadrukte dat de opleidingen en organisaties samen moeten optrekken en dat het onderwijs een grote rol kan spelen bij innovatie van de praktijk. De urgentie om samen te werken bij arbeidsmarktvraagstukken werd breed gedeeld in het forum. Op de dag zelf zijn er al nieuwe verbindingen gemaakt. Transvorm zal het komende jaar het sociaal domein meer in beeld gaan brengen bij de uitvoering van de zogenaamde Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT).  

Presentaties

De presentaties van de dag

Een compleet overzicht van foto's