01 november 2018

Conferentie Wendbaar aan het werk trekt ruim 300 deelnemers

Op 1 november 2018 vond de conferentie Wendbaar aan het werk plaats in het GelreDome in Arnhem. Zesentwintig zorg- en welzijnsorganisaties uit Brabant en Oost-Nederland zijn het afgelopen anderhalf jaar aan de slag gegaan om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren. Tijdens deze afsluitende conferentie werden de resultaten van het gelijknamige project bekendgemaakt.

Bekijk de foto's die tijdens de conferentie zijn gemaakt. 

Relevante vraag

Bij het project, geïnitieerd door werkgeversverenigingen Transvorm (Brabant) en WGV Zorg en Welzijn (Oost-Nederland), stond de volgende vraag centraal: hoe kunnen werkgevers en werknemers er sámen voor zorgen dat medewerkers in zorg en welzijn met plezier en in goede gezondheid hun pensioengerechtigde leeftijd halen? Een vraag die steeds relevanter is, gezien de oplopende tekorten op de arbeidsmarkt.

Training ‘Zelfleiderschap’ verbetert duurzame inzetbaarheid

Het project bestond uit twee complementaire projecten: Goed werkgeverschap en Goed werknemerschap. Tijdens de projectperiode voerde het lectoraat HRM van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een wetenschappelijk onderzoek uit. Uit het onderzoek bleek dat vooral de training ‘Zelfleiderschap’ (onderdeel van Goed werknemerschap) leidde tot een hoger werkvermogen, meer vitaliteit en een hogere interne inzetbaarheid bij de deelnemers.

Cultuurverandering kost meer tijd

Bij het deelproject Goed werkgeverschap bleek het lastiger om binnen de onderzoeksperiode al veranderingen te zien. Bij dit deelproject lag de focus op het ontwikkelen van een visie op duurzame inzetbaarheid en het volgen van leiderschapstrainingen. “Het gaat om een cultuuromslag. Die moet van bovenaf binnendruppelen en dat heeft tijd nodig”, aldus onderzoeker Annet de Lange.

Conferentie

Tijdens de conferentie werden de resultaten verder toegelicht en vonden er diverse lezingen en workshops plaats rondom het thema duurzame inzetbaarheid. Na het plenaire ochtendprogramma met keynotespeakers Annet de Lange en Mark van Houdenhoven, waren er ‘s middags verschillende workshops, waaronder ‘De rol van bestuurders in het thema duurzame inzetbaarheid’, ‘Mantelzorg en duurzame inzetbaarheid’ en ‘Miniworkshop zelfleiderschap’.

Meer informatie over de conferentie is te vinden op: wendbaaraanhetwerk.nl.

Inspiratieboekje

De deelnemers aan de conferentie ontvingen het boekje ‘Aan de slag met duurzame inzetbaarheid in zorg en welzijn’. Het boekje heeft als doel de opgedane kennis verder te delen en andere (zorg- en welzijns) organisaties te inspireren ook met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Samenwerkende partners

De conferentie Wendbaar aan het werk is georganiseerd door Transvorm en WGV Zorg en Welzijn in samenwerking met Colijn & Partners, Menzis en Zilveren Kruis. Partners in de uitvoering van het project waren Bewegen Werkt, Wecreate Consulting en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het project Wendbaar aan het werk is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.

Meer informatie

Voor meer informatie over Wendbaar aan het werk kunt u contact opnemen met Michiel van den Heuvel, strategisch adviseur bij Transvorm, telefoonnummer: 088 144 40 00 of stuur een e-mail naar m.vdheuvel@transvorm.org.