12 november 2018

Arbeidsmarkt in Kaart 2018 beschikbaar

De aanpak van tekorten op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn krijgt veel aandacht. Het ministerie van VWS stelt met het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ de regionale aanpak van arbeidsmarktknelpunten centraal. In navolging van het actieplan Zonder Zorg 2020 in Noord-Brabant worden er nu in het hele land Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) ontwikkeld.

Kerncijfers

We hebben actuele kennis van de stand van zaken op de regionale arbeidsmarkt nodig om de juiste acties in te zetten en effectief arbeidsmarktbeleid te kunnen voeren. Daarom brengt Transvorm ook in 2018 weer de rapportage Arbeidsmarkt in Kaart uit. Deze keer een korte publicatie met een overzicht van de belangrijkste kerncijfers van de Brabantse arbeidsmarkt van zorg en welzijn.

Lees de arbeidsmarktrapportage Arbeidsmarkt in Kaart 2018 (pdf).