16 november 2018

Leerstand: een efficiënt instrument om meer over fysieke belasting te leren

De werkgeversverenigingen Transvorm en WGV Zorg en Welzijn presenteren het online instrument leerstand.nl. Met de Leerstand Fysieke Belasting kunnen medewerkers in de zorg inzicht krijgen in hun leerbehoefte over fysieke belasting. Ook biedt het een individueel advies waarmee ze direct aan de slag kunnen.  

Leerstand bevat 15 vragen over wat de medewerker denkt te kunnen en weten over fysieke belasting. Op basis van de antwoorden genereert Leerstand een individueel leeradvies: op maat en online met linkjes naar relevante artikelen, e-learnings, films etc. Direct op het scherm, maar ook in een e-mail. 

‘Er zijn zóveel brochures, boekjes, folders, checklists, films en e-learnings over fysieke belasting, ik zag door de bomen het bos niet meer. Nu ik de Leerstand heb ingevuld word ik precies verwezen naar info die voor mij handig is. Super handig.’ 

De Leerstand is een gratis tool en kan zonder inlogs door iedereen worden gebruikt. Arbo- of opleidingscoördinatoren, ergocoaches en paramedici kunnen het inzetten om het leren over fysieke belasting in de eigen organisatie efficiënter en effectiever te maken. Naast individueel gebruik door een zorgverlener kan het bijvoorbeeld ook worden

  • ingevuld samen met een (nieuwe) collega
  • ingezet bij een intervisiebijeenkomst of functioneringsgesprek 
  • gebruikt bij re-integratie van een collega die klachten heeft aan het bewegingsapparaat.