18 december 2018

Landelijk uitstroomonderzoek zorg en welzijn

Eerder dit najaar informeerden we u over een uitstroomonderzoek dat Transvorm landelijk, met andere regionale werkgeversorganisaties, wil opstarten. Dit omdat we het belangrijk vinden dat we meer inzicht hebben in de vertrekredenen en bestemmingen van zorg- en welzijnsmedewerkers.

Uitstroomonderzoek                                                                                                                     

Tien samenwerkende regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn zijn, met steun van de innovatiemiddelen vanuit het ministerie van VWS, gestart met het opzetten van een landelijk uitstroomonderzoek. Uitvoerder van het onderzoek is Presearch, een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Doel van het digitale onderzoek is systematisch analyseren van gegevens van vertrekkende medewerkers. Waarom verlaten mensen een organisatie en waar komen ze terecht? Dankzij dit onderzoek ontstaat inzicht in waarom medewerkers (in bepaalde functiecategorieën) vertrekken. Het levert zowel kwalitatieve als kwantitatieve data op. Denk aan informatie over vertrekredenen, de tevredenheid over het werk, overwegingen bij het uit dienst gaan en de nieuwe werkbestemming. Met deze informatie kunnen bij Transvorm aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties doelgericht verbeteringen aanbrengen in hun strategisch personeelsbeleid. Daarnaast biedt het doorlopend inzicht in de huidige stand van zaken en kunnen organisaties benchmarken met andere branche.

Eenvoudig deelnemen

De organisatie stuurt de vertrekkende medewerker in kwestie een e-mail met daarin een unieke link naar de digitale vragenlijst van de eigen organisatie. De vragenlijst bevat vragen over onder andere de werkbeleving en (vermijdbare) vertrekredenen. Daarnaast worden er vragen gesteld over de toekomstige plek op de arbeidsmarkt van de vertrekkende medewerker.

Overzicht via digitaal dashboard

De resultaten van het onderzoek worden - rekening houdend met eisen omtrent anonimiteit en privacy - verwerkt in een digitaal dashboard. In deze afgeschermde omgeving kunt u continu de resultaten van de eigen organisatie inzien en kunt u, waar mogelijk, op regio- en brancheniveau benchmarken. Hierbij worden alle branches in de zorg- en welzijnssector meegenomen.

Financiële bijdrage

Dankzij de innovatiemiddelen vanuit het ministerie van VWS, kan het uitstroomonderzoek (tijdelijk) tegen een gereduceerd tarief worden aangeboden aan bij Transvorm aangesloten organisaties. U betaalt voor deelname gedurende twee jaar 600 euro (excl. btw), waarvan 250 euro in het eerste jaar en 350 euro in het tweede jaar.

Meer informatie

Wij verwachten u begin 2019 van verdere informatie te kunnen voorzien, ook in het kader van de aanmeldprocedure. Wilt u op de hoogte gehouden worden en heeft uw organisatie dit nog niet eerder kenbaar gemaakt? Stuur dan een e-mail naar Suzanne van den Borne.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door werkgeversorganisaties WGV Zorg en Welzijn, Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid, Care2Care, ZorgpleinNoord, VBZ, SIGRA, WZW, Zowelwerk, Utrechtzorg en Transvorm.