06 januari 2022

Onderzoek naar personeelssamenstelling zorgorganisaties

De knelpunten op de arbeidsmarkt van de zorg zijn nog nooit zo groot en urgent geweest als nu. Daarom voert het Nivel in opdracht van het Capaciteitsorgaan een onderzoek uit naar de personeelssamenstelling van zorgorganisaties. Met de uitkomsten kunnen werkgevers gericht ondersteund worden bij hun personeelsplanning- en beleid. De enquête invullen kan tot 14 januari 2022 en duurt maximaal tien minuten.

Instroomadvies Capaciteitsorgaan

Het Capaciteitsorgaan adviseert het ministerie van VWS over de benodigde opleidingscapaciteit van zorgprofessionals en zal voor alle geneeskundig specialismen, physician assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en) een instroomadvies uitbrengen.

Vijf verschillende branches

De enquête is gericht op de knelpunten rond de inzet van personeel. Ook zijn er vragen over hoe werkgevers naar de toekomstige ‘beroepenmix’ binnen hun organisatie kijken. De vragenlijst is beschikbaar voor vijf verschillende branches: 

Praktische informatie

  • Voor vragen over het onderzoek neemt u direct contact op met Linda Flinterman of Elize Vis:  l.flinterman@nivel.nl of e.vis@nivel.nl.
  • Het is niet mogelijk de enquête tussentijds op te slaan. Moet u voor een bepaalde vraag een collega raadplegen? Laat de vraag leeg en stuur de enquête in. Nivel zorgt ervoor dat u later de vraag alsnog kunt beantwoorden.
  • Een zo hoog mogelijke respons is essentieel om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. De enquête is daarom via meerdere kanalen verspreid onder zorgwerkgevers in Nederland. Mogelijk heeft uw organisatie de vragenlijst al ingevuld.

Privacy

De persoonsgegevens en gegevens van organisaties die verzameld worden voor dit onderzoek, worden strikt vertrouwelijk behandeld. De Gedragscode Gezondheidsonderzoek (Code Goed Gedrag) van de Coreon/Federa voor medisch georiënteerd onderzoek wordt hierbij gehanteerd, evenals de gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens van de VSNU voor het hele veld van sociaalwetenschappelijk onderzoek.
Meer informatie over de privacybescherming bij het Nivel: functionarisgegevensbescherming@nivel.nl.