09 september 2021

Voorbereid op de toekomst door Wendbaar aan het werk

Tekst: Daniëlle Stassen - van den Booren (Zorg aan Zet)

"Werk is meer dan alleen geld verdienen. Het is goed voor je eigenwaarde, maakt dat je onderdeel bent van de maatschappij en zorgt voor je persoonlijke ontwikkeling." Marij Vanderbroek, leidinggevende DI, Arbo & Verzuim bij Cicero Zorggroep, hoopt dat dit inzicht zich verspreid door de organisatie. Cicero Zorggroep is aangesloten bij collega-werkgeversorganisatie Zorg aan Zet en neemt (net als 25 bij Transvorm aangesloten organisaties) deel aan Wendbaar aan het werk. "We zijn gestopt met het verplichte jaargesprek. Vanuit een gelijkwaardige en continue dialoog met onze medewerkers, gaan we ervoor zorgen dat we van elkaar weten wat nodig is om in balans te zijn. Zo blijven onze medewerkers duurzaam aan het werk."

De waarde van werk 

Duurzame inzetbaarheid en een leven lang fit: het zijn actuele onderwerpen in zorg en welzijn. "Veel van onze medewerkers werken al jaren in de directe zorg. In mooie, maar ook zware beroepen. Als werkgever zijn wij continu op zoek naar mogelijkheden en middelen om hen fit aan het werk te houden, liefst binnen onze eigen sector." Cicero Zorggroep koos voor het gesubsidieerde project Wendbaar aan het werk en ging met aanbieder Ascender aan de slag om de gespreksvoering opnieuw vorm te geven. "De bedoeling is om aan de hand van de module 'De waarde van werk' de juiste voorwaarden te scheppen om, op basis van gelijkwaardigheid, een doorlopende dialoog op gang te brengen. Want door met elkaar te praten, leren we elkaar nog beter kennen. We hopen op deze manier knelpunten te herkennen, om vervolgens op zoek te kunnen gaan naar passende oplossingen."

Zorg goed voor jezelf

De verantwoordelijkheid om goed voor jezelf te zorgen ligt volgens Vanderbroek zowel bij de werkgever als bij de werknemer. "Medewerkers moeten een signaal afgeven, maar de werkgever moet het ook oppikken en bespreekbaar maken. Dat kan bij wijze van spreken al bij het koffieapparaat. Is er meer tijd nodig? Dan moet daar tijd voor worden vrijgemaakt." Zorgmedewerkers zijn zeer toegewijd naar anderen, maar vergeten vaak om goed voor zichzelf te zorgen. En hoe doe je dat eigenlijk, goed voor jezelf zorgen? "Door aan te geven wat je bezighoudt en waar je tegenaan loopt. Zowel in je werk als privé. Denk hierbij aan complexe zorgvragen, maar ook aan de toenemende mantelzorgvraag, waardoor de balans tussen werk en privé verstoord kan raken."

Verandering

Cicero Zorggroep neemt ruim de tijd om deze verandering vorm te geven. Vanderbroek: "Uiteindelijk moet het open en transparant met elkaar communiceren 'gewoon' worden. Het moet een manier van leven worden. Daarvoor is het nodig dat oude patronen worden doorbroken en dat kost tijd. Intussen hebben wij al veel energie in het project gestopt en zijn we positief gestemd. We krijgen goede ondersteuning, komen in contact met andere organisaties die dezelfde problemen hebben en leren van elkaar. Ook van bedrijven uit geheel andere branches. De beste ideeën en inzichten vertalen we naar onze eigen organisatie." Door corona vinden veel gesprekken niet fysiek plaats, maar via webinars. "Het is even wennen, maar ook hierin moet je wendbaar zijn en je aanpassen aan de situatie zoals die nu is. Een wendbare werkgever en werknemer zijn samen goed voorbereid op de toekomst!"

Slotbijeenkomst Wendbaar aan het werk

Op 7 december 2021 is de slotbijeenkomst van Wendbaar aan het werk. Projectleiders van deelnemende organisaties en andere genodigden ontvangen hierover binnenkort bericht.