11 juni 2021

Activiteiten rondom sociale en technologische innovatie

Recente ontwikkelingen zorgen voor uitdagingen op het gebied van arbeidsmarkt- en HRM-beleid. Het is niet reëel om te denken dat we zorg en welzijn in de toekomst op dezelfde manier kunnen blijven organiseren:

  • de zorgvraag groeit te hard,
  • de kosten stijgen te snel,
  • de zorgvraag verandert, 
  • technologie doet zijn intrede, 
  • grenzen tussen branches en organisaties vervagen, 
  • verwachtingen van werkgevers, werknemers, cliënten en andere betrokkenen ontwikkelen zich.

Voor een toekomstbestendige sector is het daarom belangrijk om innovatieve manieren van werken en de organisatie van werk te ontwikkelen. 

In december 2020 verscheen het advies van de commissie Werken in de Zorg over sociale en technologische innovatie (pdf). In de kamerbrief waarin Minister Van Ark van VWS het advies aan de Tweede Kamer stuurt schrijft zij: “De toenemende schaarste aan personeel vereist dat we de vraag naar zorg beter weten te voorkomen, de zorg beter en meer in samenhang weten te organiseren en digitale mogelijkheden beter weten te benutten. (…) Maar minstens zo belangrijk is het om de energie die in de afgelopen periode is ontstaan vast te houden en het momentum niet te verliezen.”

Activiteiten 2021

Bovenstaande observaties onderstrepen het belang van technologische en sociale innovatie. Met sociale innovatie bedoelen we een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die verbeterde prestaties van de organisatie en ontplooiing van talenten beoogt.

Voor het najaar heeft Transvorm een breed programma van activiteiten ontwikkeld op meerdere terreinen en voor alle doelgroepen. Daarmee ondersteunen we de innovatie in uw organisatie. We delen kennis, organiseren activiteiten en bieden op die manier inspiratie en reiken handvatten aan. Hulpmiddelen bij de ontwikkeling van een goede strategie, planning, keuzeprocessen en implementatie. We horen tijdens de bijeenkomsten graag uw mening en mogelijke oplossingen.

Health Innovation School – Implementation

In het najaar start ook het programma van de Health Innovation School – Implementation (HIS-I). Het programma bestaat uit 9 bijeenkomsten en 3 intervisie-momenten voor 30 deelnemers die zich willen verdiepen in de toekomstbestendige, slimme inzet van zorg en arbeid. De inhoud richt zich op een goede implementatie en opschaling van innovaties. Naast de ontwikkeling van een implementatieplan en intervisie bestaat het programma uit inspirerende sprekers en het ontwikkelen van een netwerk voor verandering.

Meer weten?

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten op het gebied van innovatie? Bent u innovatiemanager of innovatiespecialist? Neem contact op met Sanne Schoolmeesters

Samenwerking

We werken regelmatig samen met kennispartners Care Innovation Center en Slimmer Leven, en met collega-werkgeversorganisaties Via Zorg (Zeeland) en Zorg aan Zet (Limburg).

Meer lezen?